inspirace

Archiv Září 2011

30. 9. 2011 16:41
Rubrika: Růžencové mini úvahy | Štítky: růženec

XXIV. Který na nebe vstoupil Ježíš se vrátil ke svému nebeskému Otci. Na zemi stále na něj myslel a jeho vůli hledal. Byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. To stálé spojení s Otcem mu dávalo sílu. "Nikdy nejsem sám, neboť Otec je stále se…


30. 9. 2011 16:33

Milost utrpení Nejtěžší problém - utrpení. Blaze tomu, kdo je pochopí v duchu Pána našeho Ježíše Krista! Každá, i ta nejmenší bolest jest od věčnosti v plánu Božím. Má své poslání. Neříkej, že je to maličkost. Bůh je nekonečný - a věci před ním jsou…


29. 9. 2011 9:00

Litanie k svatému Michaeli Pane, smiluj se. 2x Kriste, smiluj se. 2x Pane, smiluj se. 2x Bože, nás nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu Svatý, Bože, v Trojici jediný, Svatá Maria, oroduj za nás. Svatá Boží…


29. 9. 2011 7:00

Boží plány a naše plány Milujícím Boha všecko pomáhá k dobrému. Obtíž vidět to záleží v tom, že nevíme, co je pro nás dobré. - A ještě horší je to, že se domníváme, že to víme. Proto si vytváříme své vlastní plány k své blaženosti - a v Bohu často…


28. 9. 2011 20:05
Rubrika: Modlitby a Litanie | Štítky: sv. Václav

1. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste eleison! 2. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste eleison! 3 Pomoci my tvé žádáme, smiluj se…


28. 9. 2011 7:00

Údy mystického těla V živém těle přispívá každý úd k blahu celého těla - všech ostatních údů. Tak i v mystickém těle - v Církvi: Dobro, ctnost, zásluhy jednoho přispívají určitou měrou všem ostatním. Z toho vidíme, že světci jsou největšími…


27. 9. 2011 16:47

Pravá sláva Co se lidé napachtí za slávou, za přízní lidí, která je tak nestálá. Učme se od Ježíše: "Já nehledám slávy své, je někdo, kdo ji hledá a soudí .. Oslavuju-li se Já Sám, má sláva nic není. Mne oslavuje můj Otec" ... (Jan 8, 50, 54) To je…


27. 9. 2011 13:56
Rubrika: Různé

... a když se fakt na..re, tak většinou lítají hromy lesky, pak se zavře mezi 4 zdi, a pak to musí ven i jinak, např. psaním a pak.. se většinou zklidní a je dobře. Momentálně celý víkend ta křivka hromů blesků dosahuje vrcholu, jednotlivé události…


26. 9. 2011 7:00

Dva světy Židé nechtějí věřit v mesiánské poslání a božské Synovství Krista Pána. Kristus míří na kořen toho všeho, když praví: "Vy jste zdola, já jsem shora, vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa". (Jan 8, 23). Pozoruj život! Světem se…


25. 9. 2011 9:00

Ve jménu Otce .. Kolikrát za den před modlitbou, jídlem, prací - děláme znamení sv.kříže a říkáme: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zdaž vždy uvážíme, jak velká a mocná jsou slova - a jak velký čin! ... Ve jménu Boha Trojjediného začínáme.…


« novější 1 2 3 4 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková