Pod lupou

inspirace

Archiv Září 2011

305. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.září

Dítě Panny Marie Svatost záleží v dokonalém následování Krista Pána. Ti jsou určeni k spáse, o nichž Bůh předvídá, že budou podobni Ježíši - Ideálu svatosti. - A poněvadž my máme býti skrze milost tím, čím jest Ježíš od přirozenosti, musíme být též…

303. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11. září

Všechno je tak krásné .. Roku 1941, 11. září umírá Anička Zelíková se slovy: "Všechno je tak krásné, s nikým bych nechtěla měnit. Nelituji, že jsem se obětovala. Pane Ježíši, mám Tě tak ráda!" Nemůže být šťastnějšího zakončení života. To děvče umírá…

302. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10. září

Má hodina Při svatbě v Káni Galilejské na upozornění Panny Marie odpovídá Kristus Pán: "Ještě nepřišla má hodina!" .. A před svým utrpením praví: "Otče, přišla hodina, oslav Syna svého!" Každý máme svou HODINU! Tím je náš život se všemi okolnostmi i…

XXI. krátké zastavení s růžencem

XXI. Příběh pátý - Růženec, zdroj síly Jednou odpoledne roku 1944 se generál Leclerc procházel sám na břehu řeky Djon, která se vlévá do řeky Kongo. Přiblížil se k němu černoch a pozdravil ho. - Dobrý dne, pane generále! - Dobrý den, příteli. Když…

300. a 301. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8. a 9.září

8.září Pohled do nekonečna Narození Panny Marie. Slavná kolébka. Díváme se, koho nám to dala - do jakých krás a velikosti vyrostl neposkvrněný život, který tu dnes vítáme na svět. Vše, co konáme, i ta nejmenší maličkost jest kolébkou něčeho věčného.…

Kalorie lze snížit až k úplnému vymizení

U nás v práci se kuchyně čím dál vylepšuje, a k výběru 7 jídel (3x klasické jídlo, 1x MINUTKA, 1x MENU-to jsou zeleninové saláty na xy způsobů/, 1x DIETA, 1x DIA) přibyla nabídka č.8 - KALORICKY DEFINOVANÁ STRAVA. Děcka, kdo se má v tom pořád vyznat…

299. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.září

Tři body - k dokonalosti Stále se nutno starat o své zdokonalení, posvěcení. Tu je potřebí snažit se o trojí: 1. Všecko, i nejmenší maličkosti přijímej z ruky Boží! Viz Otce nebes, jak se dívá, co ty v té situaci - s tou věcí uděláš, jak se zachováš…

XX. krátké zastavení s růžencem

XX. Který byl pro nás ukřižován Hřích je odloučení od Boha. Napřed uděláš něco zlého, ačkoliv tvé svědomí tě varuje. Potom utíkáš před Bohem, protože víš, že jeho vůle je jiná než tvoje. Čím více se od něho vzdaluješ, tím méně ho slyšíš, tím…

297. a 298. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5. a 6. září

5.září Nevýslovné vzdechy Užasni! Odkud vycházejí? Z propastnosti Božství Ducha Svatého. "On sám prosí za nás vzdechy nevýslovnými". (Řím 8, 26). A za koho prosí? Za nás! Když někdo volá tak nevýslovnými vzdechy, pak tu musí jistě jít o něco…

296. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 4.září

Plač! Nezapomeňme! Sv. Benedikt předpisuje řeholníkům: "Denně své minulé hříchy s kvílením a slzami v modlitbách Bohu vyznávat!" Lkající dojdou milosrdenství! A ten druhý pláč - smutek -soucit se Srdcem Páně, tolik zraňovaným našimi hříchy. - A…