Pod lupou

inspirace

Archiv Září 2011

XIX. krátké zastavení s růžencem

XIX. Úvaha o růženci V růženci je spojena modlitba rozjímavá s modlitbou ústní. Zatímco ústa vyslovují pozdravení andělské, noří se naše srdce a naše duše do hlubin tajemství života Syna Božího a Panny Marie. Z nich čerpá něžnou zbožnost, pevnou…

295. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.září

Neplač! řekl Kristus Pán naimské vdově. Ale ženám na cestě křížové: "Plačte!" Neplač nad obtížemi společného života, nad tíží práce, nad svými bolestmi - plačme nad svými hříchy, nad zkázou duší! A jest jeden smutek, Srdci Páně nad jiné milejší: je…

Každý den ať slouží k oslavě Boha

Bylo to v dnech, kdy jsem podrobně zpytovala své svědomí. Pro mě je třeba náročné zajít do oblastí, kterým ne že bych se chtěla vyhnout, ale jsou mi natolik známy, že každý dotek tam je poněkud citlivý, choulostivý. To se mi onehdy podařilo a přitom…

294. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 2.září

Ježíš jest mým životem To je vždy mocná obnova vznešeného programu - toto malé tajemství. Život, který neumírá, je stále činný, působí v nás vzrůst, rozkvět, zrání. Ta činnost v nás jest činností nejmoudřejšího Velitele a nejmocnějšího Pomocníka v…

293. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.září

Srdce Páně První pátek! Den, kdy máme všechnu snahu a pozornost věnovat své Lásce. Lásku máme, ale jde o to, jaká je to láska, co znamená v nebi, co pro naši duši, co pro svět. Láska nadpřirozená není vzplanutí citu, je to zvláštní a to nejvyšší…