Pod lupou

inspirace

Archiv Říjen 2011

XXVIX. krátké zastavení s růžencem

XXVIX. O růženci s papežem Piem VI. Papeže Pia VI. zajali v Římě a vezli ho přes Alpy do městečka Valence, kde brzy po příchodu r. 1799 zemřel. Cestou do vyhnanství se stále modlil růženec. Růženec byl jediný předmět, který mu ponechali. Když se…

Hubnoucí boty..

Když se mi dostalo povědomí o tom, že existují hubnoucí boty, tak jsem zjistila, že je už stahují, protože si lidé stěžovali. Že nehubnou a dali za to 2000 Kč. :-D.Hubnoucí boty jsem nezkusila, ALE: můj milý má prostě rád sukénky, boty na podpatku,…

XXVIII. krátké zastavení s růžencem

XXVIII. Který tě, Panno, na nebe vzal Budeš-li se modlívat růženec, zakusíš ve svém životě moc Mariiny přímluvy. Ona je Bohorodička. To je veliké tajemství. Maria porodila Ježíše, Syna Nejvyššího, Bohočlověka. Maria přinese Ježíše tako tobě, ona tě…

XXVII. krátké zastavení s růžencem

XXVII. Úvaha o růženci Proč se modlit? Když jsi nalezl Boha, nalezl jsi nejlepšího přítele. Když se modlíš, Bůh tě slyší a vyslyší tvé prosby. Když se přivineš k Bohu, nikdo tě nemůže v životě zviklat. Když skutečně hledáš Boha, odpustí ti tvé…

Růženec a můj vztah k němu

Zvláštní, musím říct, že mám od začátku k růženci velmi pozitivní vztah. Nebo, od začátku. Je pravda, že léta - myslím rané dospívání a tak - jsem se nad ním vůbec nezamýšlela a nepamatuji si, že bych se ho modlívala.

XXVI. krátké zastavení s růžencem

XXVI. Který nám Ducha svatého seslal O letnicích sestoupil na apoštoly Duch svatý v podobě ohně (Skut 2,2). V jeho světle poznali své poslání na zemi: "Budete mi svědky až na sám konec země" (Skut 1,8). Oni šli a hlásali všude velebnost Boží,…

XXV. krátké zastavení s růžencem

XXV. Úvaha o růženci "Pravými středisky světových dějin a dějin spásy nejsou pracoviště a výkonná střediska politiky a ekonomie, finanční a světské moci. Opravdové opěrné body dějin je třeba hledat na tichých místech, kde se lidé modlí. Zde se…