Pod lupou

inspirace

Archiv Říjen 2011

Minutěnka - 31.říjen

Svatí v zrodu. Na to myslí Církev ve vigilii Všech svatých. Jakými cestami šli k nebi? - Nejrůznějšími, ale jedno jest všem společné: oběť a láska - obé neodlučně spojené. Písmo sv. nám na ně v nebi ukazuje: "To jsou ti, kteří přišli z velkého…

Román pro ...

Milí moji, o víkendu, který je těsně za námi, se ve vesnici mého milého, konaly hody. V sobotu večer jsme vyrazili na hodovou. Michal je výborný tanečník a ani já nejsem žádné dřevo, tak mě fakt supr vytančil. Jen jsem se musela smát, když jsem…

XXVIX. krátké zastavení s růžencem

XXVIX. O růženci s papežem Piem VI. Papeže Pia VI. zajali v Římě a vezli ho přes Alpy do městečka Valence, kde brzy po příchodu r. 1799 zemřel. Cestou do vyhnanství se stále modlil růženec. Růženec byl jediný předmět, který mu ponechali. Když se…

Minutěnka - 30.říjen

Přetvořujme se. Stále nutno dbát, abychom nezůstali na povrchu duchovního života, abychom duchovní život neviděli v určitých funkcích, modlitbách. zde jde o nesmírně víc: o život, vzrůst! - A to znamená stálou výměnu starého za nové, vnitřní přeměnu…

Minutěnka - 28.říjen

Příprava na království. Před svátkem Krista Krále uvažujeme, jak si Kristus připravil tak nevýslovnou slávu. Když sv. Jan ve Zjevení mluví o slávě Beránkově, na několika místech připojuje - "jenž byl zabit". Stručně vyjadřuje Kristovo dílo - zásluhy…

Hubnoucí boty..

Když se mi dostalo povědomí o tom, že existují hubnoucí boty, tak jsem zjistila, že je už stahují, protože si lidé stěžovali. Že nehubnou a dali za to 2000 Kč. :-D. Hubnoucí boty jsem nezkusila, ALE: můj milý má prostě rád sukénky, boty na podpatku,…

Minutěnka - 26.říjen

Čí je to obraz? táže se Kristus Pán farizeů, když Mu podali peníz daně. Ta slova - námět hlubokých úvah! Tvá duše, k obrazu Božímu stvořená, dostala svatým křtem zvláštní obraz - připodobnění Kristu Pánu - a stále víc připodobňovala, aby obraz…

Minutěnka - 25.říjen

Pokušení - Prostředí Snadno si namlouváme, jako by příčinou našich chyb a hříchů byly poměry, okolnosti, prostředí. Ano, okolnosti jsou příležitostí, zkouškou, ale ne příčinou. Zlo nevězí v různých okolnostech, ale v tobě! Tu nestvůru přechováváš ve…

XXVIII. krátké zastavení s růžencem

XXVIII. Který tě, Panno, na nebe vzal Budeš-li se modlívat růženec, zakusíš ve svém životě moc Mariiny přímluvy. Ona je Bohorodička. To je veliké tajemství. Maria porodila Ježíše, Syna Nejvyššího, Bohočlověka. Maria přinese Ježíše tako tobě, ona tě…

Minutěnka - 24.říjen

Opuštěnost? - Nyní. Snad ze všeho utrpení největší je opuštěnost. Trpíš-li, ale jsi obklopen pozorností a láskou - to jaksi tlumí bolest. Ale když jsi opuštěn, sám a sám, a to zvláště, když ty pro každého máš srdce, které by neváhalo za štěstí…