Pod lupou

inspirace

Archiv Červenec 2017

Tetralogie - 4.část: Od "galérky" k ambonu

S pojmem "galérka" se setkal téměř každý z Vás zcela jistě. Jsou to např. poslední místa v autobusu, těch pět sedadel vedle sebe, nebo v křesťanském slova smyslu kůr v kostele.

Den milých setkání

Ještě ani odpoledne by mě nenapadlo, jak požehnaný podvečer zažiji. A jakou myšlenku, poslání si z něho odnesu.

Střípky z KCHK - ze 7.7.2017

Letošní motto Katolické charismatické konference se neslo ve znamení z knihy Ezechiela: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha (Ez 36, 26)

Tetralogie - 3.část: Slavnostní mše svatá s emeritním biskupem P. Josefem Hrdličkou

k příležitosti zakončení lektorského kurzu a k příležitosti 335.výročí založení kostela Sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti /30.června/. Zároveň byly pozvány i děti k ukončení školního roku.

Tetralogie - 2.část: Kultura slova v kostce

Dnešní článek má název "Kultura slova v kostce". Kultura slova - jaká to symbolika na cyrilometodějský svátek. Vždyť komu náleží jiným víc, než právě Sv. Cyrilovi a Sv. Metodějovi, že se zasadili o kulturu zde na Moravě. O kulturu křesťanství, o…

Tetralogie - 1.část: Lektorský kurz s Martinou Pavlíkovou - postřehy, sdílení

Milí moji, v sobotu 10.června jsem se zúčastnila lektorského kurzu - dopolední teoretické části a odpolední praktické části s úžasnou lektorkou Martinou Pavlíkovou, kterou jsem viděla poprvé, ale hned jsem pochopila její dar se slovem nejen pracovat…