Pod lupou

inspirace

Minutěnka - 19.září

V duchu a v pravdě "Praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a v pravdě", praví Kristus Pán Samaritánce. To znamená - nejen vnějšími úkony, nýbrž i vnitřními, tj. v duchu víry, oddanosti a lásky. Kolik to modliteb denně! Jak velká to moc a možnost…

Minutěnka - 18.září

Stála pozornost je nutná, aby duše nějak nepozorovaně nenasáklá duchem světa, tj. aby neměřila, nehodnotila věci, události a lidí dle smyslových dojmů a přechodných výsledků. Tu potřebí stále být na stráži s velmi vážnou otázkou: Co tomu říká Bůh? -…

Minutěnka - 17.září

Kristovy pečetě Svatý František prožíval tak hluboce Kristovu lásku k Otci a duším a Kristovo utrpení, že ho to zcela proměňovalo a Kristus to potvrdil tím, že mu vtiskl svá stigmata. Tím před celým světem osvědčil, že František jest Mu zcela…

XXII. krátké zastavení s růžencem

XXII. Který z mrtvých vstal Ve světě je mnoho zla, utrpení a bolesti. Mnoho lidí žije ve stálé úzkosti a v očekávání čehosi zlého. Jiní jsou sklíčení nemocí, ztrácejí naději, do duše se vkrádá zoufalství. Někteří se utíkají k zábavám, ale na dně…

307. a 308. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15. a 16. září

15.září Pláče a usmívá se Dr. Klug píše ve své Věčné tesknotě: V Geiersberku jde hošíček - syn učitelův se sestrou nemocného p. faráře do kostela. Tam se zastaví u sochy Bolestné Panny Marie. Hošíček se na ni zadívá - a volá: "Podívej se, Panna…

306. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.září

Až budu povýšen, všecko potáhnu k sobě, řekl Kristus Pán. Povýšen, ale ne na trůn, nýbrž na kříž. Vidíš, v tom je zvláštní moc Krista Pána. Toužíš pomoci Církvi, duším .. jinak to nepůjde, než metodou Krista Pána. Na kříž se dá přibít, pak budeš…

305. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.září

Dítě Panny Marie Svatost záleží v dokonalém následování Krista Pána. Ti jsou určeni k spáse, o nichž Bůh předvídá, že budou podobni Ježíši - Ideálu svatosti. - A poněvadž my máme býti skrze milost tím, čím jest Ježíš od přirozenosti, musíme být též…

303. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11. září

Všechno je tak krásné .. Roku 1941, 11. září umírá Anička Zelíková se slovy: "Všechno je tak krásné, s nikým bych nechtěla měnit. Nelituji, že jsem se obětovala. Pane Ježíši, mám Tě tak ráda!" Nemůže být šťastnějšího zakončení života. To děvče umírá…

302. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10. září

Má hodina Při svatbě v Káni Galilejské na upozornění Panny Marie odpovídá Kristus Pán: "Ještě nepřišla má hodina!" .. A před svým utrpením praví: "Otče, přišla hodina, oslav Syna svého!" Každý máme svou HODINU! Tím je náš život se všemi okolnostmi i…

XXI. krátké zastavení s růžencem

XXI. Příběh pátý - Růženec, zdroj síly Jednou odpoledne roku 1944 se generál Leclerc procházel sám na břehu řeky Djon, která se vlévá do řeky Kongo. Přiblížil se k němu černoch a pozdravil ho. - Dobrý dne, pane generále! - Dobrý den, příteli. Když…