Pod lupou

inspirace

302. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10. září

Má hodina Při svatbě v Káni Galilejské na upozornění Panny Marie odpovídá Kristus Pán: "Ještě nepřišla má hodina!" .. A před svým utrpením praví: "Otče, přišla hodina, oslav Syna svého!" Každý máme svou HODINU! Tím je náš život se všemi okolnostmi i…

XXI. krátké zastavení s růžencem

XXI. Příběh pátý - Růženec, zdroj síly Jednou odpoledne roku 1944 se generál Leclerc procházel sám na břehu řeky Djon, která se vlévá do řeky Kongo. Přiblížil se k němu černoch a pozdravil ho. - Dobrý dne, pane generále! - Dobrý den, příteli. Když…

300. a 301. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8. a 9.září

8.září Pohled do nekonečna Narození Panny Marie. Slavná kolébka. Díváme se, koho nám to dala - do jakých krás a velikosti vyrostl neposkvrněný život, který tu dnes vítáme na svět. Vše, co konáme, i ta nejmenší maličkost jest kolébkou něčeho věčného.…

Kalorie lze snížit až k úplnému vymizení

U nás v práci se kuchyně čím dál vylepšuje, a k výběru 7 jídel (3x klasické jídlo, 1x MINUTKA, 1x MENU-to jsou zeleninové saláty na xy způsobů/, 1x DIETA, 1x DIA) přibyla nabídka č.8 - KALORICKY DEFINOVANÁ STRAVA. Děcka, kdo se má v tom pořád vyznat…

299. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.září

Tři body - k dokonalosti Stále se nutno starat o své zdokonalení, posvěcení. Tu je potřebí snažit se o trojí: 1. Všecko, i nejmenší maličkosti přijímej z ruky Boží! Viz Otce nebes, jak se dívá, co ty v té situaci - s tou věcí uděláš, jak se zachováš…

XX. krátké zastavení s růžencem

XX. Který byl pro nás ukřižován Hřích je odloučení od Boha. Napřed uděláš něco zlého, ačkoliv tvé svědomí tě varuje. Potom utíkáš před Bohem, protože víš, že jeho vůle je jiná než tvoje. Čím více se od něho vzdaluješ, tím méně ho slyšíš, tím…

297. a 298. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5. a 6. září

5.září Nevýslovné vzdechy Užasni! Odkud vycházejí? Z propastnosti Božství Ducha Svatého. "On sám prosí za nás vzdechy nevýslovnými". (Řím 8, 26). A za koho prosí? Za nás! Když někdo volá tak nevýslovnými vzdechy, pak tu musí jistě jít o něco…

296. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 4.září

Plač! Nezapomeňme! Sv. Benedikt předpisuje řeholníkům: "Denně své minulé hříchy s kvílením a slzami v modlitbách Bohu vyznávat!" Lkající dojdou milosrdenství! A ten druhý pláč - smutek -soucit se Srdcem Páně, tolik zraňovaným našimi hříchy. - A…

XIX. krátké zastavení s růžencem

XIX. Úvaha o růženci V růženci je spojena modlitba rozjímavá s modlitbou ústní. Zatímco ústa vyslovují pozdravení andělské, noří se naše srdce a naše duše do hlubin tajemství života Syna Božího a Panny Marie. Z nich čerpá něžnou zbožnost, pevnou…

295. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.září

Neplač! řekl Kristus Pán naimské vdově. Ale ženám na cestě křížové: "Plačte!" Neplač nad obtížemi společného života, nad tíží práce, nad svými bolestmi - plačme nad svými hříchy, nad zkázou duší! A jest jeden smutek, Srdci Páně nad jiné milejší: je…

« novější 1 11 12 13 14 15 16 17 28 41 54 starší »