Pod lupou

inspirace

309. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.září

Kristovy pečetě Svatý František prožíval tak hluboce Kristovu lásku k Otci a duším a Kristovo utrpení, že ho to zcela proměňovalo a Kristus to potvrdil tím, že mu vtiskl svá stigmata. Tím před celým světem osvědčil, že František jest Mu zcela…

XXII. krátké zastavení s růžencem

XXII. Který z mrtvých vstal Ve světě je mnoho zla, utrpení a bolesti. Mnoho lidí žije ve stálé úzkosti a v očekávání čehosi zlého. Jiní jsou sklíčení nemocí, ztrácejí naději, do duše se vkrádá zoufalství. Někteří se utíkají k zábavám, ale na dně…

307. a 308. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15. a 16. září

15.září Pláče a usmívá se Dr. Klug píše ve své Věčné tesknotě: V Geiersberku jde hošíček - syn učitelův se sestrou nemocného p. faráře do kostela. Tam se zastaví u sochy Bolestné Panny Marie. Hošíček se na ni zadívá - a volá: "Podívej se, Panna…

306. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.září

Až budu povýšen, všecko potáhnu k sobě, řekl Kristus Pán. Povýšen, ale ne na trůn, nýbrž na kříž. Vidíš, v tom je zvláštní moc Krista Pána. Toužíš pomoci Církvi, duším .. jinak to nepůjde, než metodou Krista Pána. Na kříž se dá přibít, pak budeš…

305. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.září

Dítě Panny Marie Svatost záleží v dokonalém následování Krista Pána. Ti jsou určeni k spáse, o nichž Bůh předvídá, že budou podobni Ježíši - Ideálu svatosti. - A poněvadž my máme býti skrze milost tím, čím jest Ježíš od přirozenosti, musíme být též…

303. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11. září

Všechno je tak krásné .. Roku 1941, 11. září umírá Anička Zelíková se slovy: "Všechno je tak krásné, s nikým bych nechtěla měnit. Nelituji, že jsem se obětovala. Pane Ježíši, mám Tě tak ráda!" Nemůže být šťastnějšího zakončení života. To děvče umírá…

302. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10. září

Má hodina Při svatbě v Káni Galilejské na upozornění Panny Marie odpovídá Kristus Pán: "Ještě nepřišla má hodina!" .. A před svým utrpením praví: "Otče, přišla hodina, oslav Syna svého!" Každý máme svou HODINU! Tím je náš život se všemi okolnostmi i…

XXI. krátké zastavení s růžencem

XXI. Příběh pátý - Růženec, zdroj síly Jednou odpoledne roku 1944 se generál Leclerc procházel sám na břehu řeky Djon, která se vlévá do řeky Kongo. Přiblížil se k němu černoch a pozdravil ho. - Dobrý dne, pane generále! - Dobrý den, příteli. Když…

300. a 301. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8. a 9.září

8.září Pohled do nekonečna Narození Panny Marie. Slavná kolébka. Díváme se, koho nám to dala - do jakých krás a velikosti vyrostl neposkvrněný život, který tu dnes vítáme na svět. Vše, co konáme, i ta nejmenší maličkost jest kolébkou něčeho věčného.…

Kalorie lze snížit až k úplnému vymizení

U nás v práci se kuchyně čím dál vylepšuje, a k výběru 7 jídel (3x klasické jídlo, 1x MINUTKA, 1x MENU-to jsou zeleninové saláty na xy způsobů/, 1x DIETA, 1x DIA) přibyla nabídka č.8 - KALORICKY DEFINOVANÁ STRAVA. Děcka, kdo se má v tom pořád vyznat…

« novější 1 11 12 13 14 15 16 17 28 41 54 starší »