Katarína

inspirace

217.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.červen

Seslání Ducha Svatého Ne mrtvá vzpomínka, ale živá skutečnost s plností všech milostí. Svátek duchovna, nadpřirozena, nitra, vyššího světla, oslava Boží lásky a milosti. Duch Svatý přišel za bouře, za chvění - řekli bychom zemětřesení - a jako oheň.…

215.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8.červen

Ideál z Hlubin Trojice Ve svém Synu má věčný Otec vzor, aby měl i jiné syny - adoptované. A aby to uskutečnil, pohnutkou je Duch Svatý, věčný výron lásky Otce i Syna. Tu je ideál lásky, která se rozléhá navenek v nesčetných proudech, a zároveň je tu…

214.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.červen

Neujde žádná věc ... Ještě zůstaňme u své myšlenky: "Patřit na vše s velkou moudrostí!", pochopit, jaké jsou za dané situace možnosti, přinést oběť, oslavit Boha .. Pak nám neujde, neunikne žádná věc! Vidíme, že ty věci a situace jsou před námi,…

213. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6. červen

S velikou moudrostí ... Co to asi je, že k tomu máme jít s velkou moudrostí? Je to rada sv. Mechtildy (Tekoucí světlo božství): "Patřit na věci s velikou moudrostí, pak neujde žádná věc, aby duše naní nezískala chvály Bohu." Ta rada říká: Všecko,…

206.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 30.květen

Důvěrně v moci Kristovy lásky! Prastará modlitba! Modli se pomalu a uvažuj, zač smíš prosit, več smíš doufat: Pane Ježíši, odporoučím se Tvému Božskému Srdci, vrhám se do Tvého bezedného a překypujícího milosrdenství, odevzdávám se docela Tvé lásce…

197. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 21.květen

Co je Mše svatá? Nevýslovné tajemství, a to pro velikost, moc, pro divy, které se tu dějí. Zde se vtělený Bůh obětuje Bohu za naší pomoci, skrze nás. Tu nás nikdy nesmí opustit snaha: "božsky" - pokud nám bídným možno. Božsky důstojně, božsky svatě,…

194.Minutěnka s Josefem HLouchem - 18.květen

Žije ve mně Kristus! Blažená proklamace apoštola národů (Gal. 2, 20). Vrchol, jehož šťastně dosáhl. Vrchol nejobtížnější a proto jeho dosažení nejblaživější. Žije ve mně! Svůj život! Vládne - užívá mne jako svého nástroje. Myslí ve mně, miluje skrze…

192.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.květen

Sv. Jan Nepomucký - světec s prstem na ústech. "Blahoslavený, kdo jazykem nezhřešil!" Je to krásné vysvědčení, lze-li o někom říci: "Od něho nikdy neslyšel zlého slovíčka!" Chraňme jazyk poskvrny myšlenkou na Svátostného Pána, který má na našem…

186.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.květen

Hřích Je to tajemství ve svém vzniku, v podstatě i v následcích. Je to něco, co se postavilo do protipólu proti Bohu, který jest Svatost a jehož svatost je totožná s Jeho nekonečnou dobrotou a krásou. Je to strašné "Ne!", kterým se upírá a ničí…

183.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.květen

Konflikty Kdo žije s druhými, snadno narazí. Každý je nějak hranatý. Narazíš-li, nedomnívej se, že samozřejmě je vinen ten druhý. Hledej vždy nejprve příčinu v sobě samém! A to při každém neúspěchu. Uvaž též, že je ve světě více hlouposti než zloby…

« novější 1 13 14 15 16 17 18 19 28 41 54 starší »