Katarína

inspirace

186.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.květen

Hřích Je to tajemství ve svém vzniku, v podstatě i v následcích. Je to něco, co se postavilo do protipólu proti Bohu, který jest Svatost a jehož svatost je totožná s Jeho nekonečnou dobrotou a krásou. Je to strašné "Ne!", kterým se upírá a ničí…

183.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.květen

Konflikty Kdo žije s druhými, snadno narazí. Každý je nějak hranatý. Narazíš-li, nedomnívej se, že samozřejmě je vinen ten druhý. Hledej vždy nejprve příčinu v sobě samém! A to při každém neúspěchu. Uvaž též, že je ve světě více hlouposti než zloby…

182.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6.květen

Dobrý Pastýř je Bůh. Zná své ovečky. Miluje své ovečky. Má pro ně nejlepší pastvu. Chrání je proti vlkům. Šťastné ovečky, nebudete mít nedostatku. Ani ve stínu smrti se nemusíte bát zlého, neboť On je s vámi! Toto vědomí dává duši pocit jistoty a…

181.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5.květen

Ke svatosti

180.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 4.květen

Víc než jiní Kristus Pán zamýšlí ustanovit Petra hlavou Církve. Zkouší. Netáže se na jeho studia ani na jeho ctnosti, ani na jeho víru - nýbrž na jeho lásku! "Miluješ mne víc než tito?" (Jan 21, 15) ... a druhý a třetí a vždy týž dotaz: "Miluješ mne…

179.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.květen

Trpělivost Trpělivost - vítězství nad situací, pán situace. Netrpělivý již prohrál. Vítěz nad sebou je trpělivý. Trpělivý se vnitřně spojil s dobrým výsledkem - jde za ním, ten ho vábí, sílí, jakoby se vléval do jeho duše. Trpělivý umí nevidět svých…

XVII. krátké zastavení s růžencem

XVII. Příběh čtvrtý - Růženec Otce Pia Jedna kajícnice se obrátila po zpovědi na Otce Pia: "Otče, určete mi modlitbu, která by mne provázela po celý život a zároveň by byla projevem poslušnosti vůči vám." Otec Pio bez rozpaků odpověděl: "Růženec".…

178.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 2.květen

Milující trpělivost Trpělivostí spasíte své duše! Trpělivost je výslednicí pokory a lásky. Přibližuje nás co nejvíce Božskému Trpiteli. Trpěl, poněvadž miloval. Odtud naše heslo: "Milující trpělivost!" Je krásná! Trpí a nepřestává milovat ani Boha,…

177. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.květen

Práce

173.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 27.duben

Proč mlčel? Celým utrpením Páně táhne se posvátná spona od bolesti k bolesti, - je to mlčení Krista Pána. To obetkává celé utrpení zvláštní krásou, dává mu zvláštní přitažlivost, budí zvláštní úctu. Je souzen, ale většinou mlčí. Promluvil jen to, co…

« novější 1 13 14 15 16 17 18 19 27 40 53 starší »