inspirace
26. 4. 2011 19:28

Nové stvoření V modlitbě po přijímání na středu po Božím Hodu velikonočním prosíme, aby nás, od veškeré staroby očištěněné, přijetí svátosti přeměnilo v nové stvoření. To je největší a nejvýznamněší účel sv. přijímání: Stála snaha zbavovat se…


24. 4. 2011 17:44
Rubrika: Různé

VŠEM PŘEJI POŽEHNANÉ, POKOJNÉ A RADOSTNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY! RADUJME SE ZE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ, NAŠEHO VYKUPITELE, NAŠÍ NADĚJE, NEBOŤ .. BŮH TAK MILOVAL SVĚT, ŽE DAL SVÉHO JEDINÉHO SYNA, ABY ŽÁDNÝ, KDO V NĚHO VĚŘÍ, NEZAHYNUL, ALE MĚL ŽIVOT VĚČNÝ .. AMEN.


24. 4. 2011 17:39

A tak Stručná spojka, ale v evangeliu velikonočního pondělí tak mocná, že se zdá nositelkou celého tajemství Kristova. Kristus Pán se připojil jako pocestný k smutným učedníkům, kteří šli z Jeruzaléma do Emauz. Když na Jeho otázku, o čem hovoří a…


19. 4. 2011 20:57

Vrchol lásky Večer před svou smrtí, kdy zrazen byl, kdy duše byla smutná až k smrti, pamatuje na nás milý Spasitel. Každý z nás v té chvíli tanul Mu na mysli, když konal vrcholný svůj div - Eucharistii. Jaké bohatství, jakou moc, milost a lásku nám…


19. 4. 2011 20:47
Rubrika: Růžencové mini úvahy | Štítky: růženec

XVI. Který byl pro nás trním korunován Nasadili mu na hlavu posměšnou korunu (Mt 27, 29) Mnozí lidé se brání proti pravdě tím, že druhého zesměšňují. Zesměšnění bolí, zesměšnění je ostrá zbraň, zesměšnění je zničující, protože zesměšněného dělá…


18. 4. 2011 18:29

Ježíš věděl a znal .. Tolik se připravoval na své utrpení! Tolik o ně zápasil! A nyní, když se blíží - jaká hrůza a děs a smutek až k smrti! Nepochopíme, neuvážíme-li zvlášť jedno: Ježíš je vševědoucí. Dívá se a měří a soudí podle norem Božích. S…


18. 4. 2011 18:20

Nejmocnější Přímluvce! Ne, není to nikdo z tvorů, je to sám Syn Boží a v Něm - Jeho utrpení. V pondělí svatého týdne prosíme v Mešní modlitbě, "abychom, kteří v tolika protivenstvích klesáme ze své slabosti, oddechli si na přímluvu utrpení…


18. 4. 2011 18:14

Opuštěnost Páně na kříži byla vrcholem všek muk Spasitelových. Je hrozné, když člověk ztratí vše, i celé své dílo, i své přátelé, ale ještě mu zbývá pohled vzhůru - je tu Bůh. Ten neopouští, je ti blíž, čím dál je přítel. - Avšak ani této útěchy…


15. 4. 2011 23:21

Vítáme Krista! (Svatý týden) Květná neděle! Vítáme Krista Pána do Jeruzaléma, ale s jinými pocity, než měli nejlepší přátelé Ježíšovi, když Ho doprovázeli na první Květnou neděli. Vítáme Ho k Jeho dílu vykupitelskému, k dílu za každého z nás. A…


14. 4. 2011 17:43

Boží Moc a Moudrost Poměr ke Kristu je poměrem k Bohu - a proto záležitost nejosudovější. Apoštol píše (1 Kor 1.), že Kristus Ukřižovaný, jehož hlásá, je židům pro pohoršení, pohanům pro pošetilost. Ale těm, kdož jsou povoláni, židům i pohanům, je…


« novější 1 13 14 15 16 17 18 19 30 44 58 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková