inspirace
18. 4. 2011 18:20

Nejmocnější Přímluvce! Ne, není to nikdo z tvorů, je to sám Syn Boží a v Něm - Jeho utrpení. V pondělí svatého týdne prosíme v Mešní modlitbě, "abychom, kteří v tolika protivenstvích klesáme ze své slabosti, oddechli si na přímluvu utrpení…


18. 4. 2011 18:14

Opuštěnost Páně na kříži byla vrcholem všek muk Spasitelových. Je hrozné, když člověk ztratí vše, i celé své dílo, i své přátelé, ale ještě mu zbývá pohled vzhůru - je tu Bůh. Ten neopouští, je ti blíž, čím dál je přítel. - Avšak ani této útěchy…


15. 4. 2011 23:21

Vítáme Krista! (Svatý týden) Květná neděle! Vítáme Krista Pána do Jeruzaléma, ale s jinými pocity, než měli nejlepší přátelé Ježíšovi, když Ho doprovázeli na první Květnou neděli. Vítáme Ho k Jeho dílu vykupitelskému, k dílu za každého z nás. A…


14. 4. 2011 17:43

Boží Moc a Moudrost Poměr ke Kristu je poměrem k Bohu - a proto záležitost nejosudovější. Apoštol píše (1 Kor 1.), že Kristus Ukřižovaný, jehož hlásá, je židům pro pohoršení, pohanům pro pošetilost. Ale těm, kdož jsou povoláni, židům i pohanům, je…


14. 4. 2011 17:35

XV. Růženec mučednic Růženec sv. Marie Gorettiové, třináctileté mučednice křesťanské čistoty. Když ji vrah napadl a několikrát bodl nožem, svírala v rukou růženec tak silně, že je roztrhla na kusy. Nalezli ji na podlaze v kaluži krve. Stále svírala…


13. 4. 2011 18:10

Mocná jistota Kdyby se někdo tázal, zda existuje něco tak velkého, tak mocného, tak jistého, že by bylo moudré pro to žít, obětovat se a umírat - pak nebe i země má jednu odpověď: Je to láska Kristova! Jaké legie životů již se jí zasvětily, oddaly…


13. 4. 2011 18:10

Jsme reprezentací Boha! Je to něco velkého, slavného! Předně svým bytím reprezentujeme Toho, který je! Jako vykoupení reprezentujeme dílo Božího Syna. - Jako posvěcení - jsme chrámem Ducha Svatého. Kdo je Bůh a co je člověk? Člověk ubožátko - a…


11. 4. 2011 22:06
Rubrika: Růžencové mini úvahy | Štítky: růženec

XIV. Který byl pro nás bičován Ježíše přivázali ke sloupu a bičovali ho (Mt 27,26). Na Turínském plátně můžeme napočítat 160 krvavých šlehů bičíky. Ježíš to snášel mlčky, neproklínal, nehrozil. Dokonce se modlil za mučitele: "Otče, odpusť jim, neboť…


11. 4. 2011 21:58

Tajemný háček Naříkáme na své překážky, na trápení. Tím ukazujeme, že jsme v poznání slepí, v trpělivosti zbabělí, v lásce vlažní. Náš Pán (dle sv. Mechtildy Tekoucí světlo 180) pravil: "Ten člověk nechce být nemocen a nechce být hanoben, ale na co…


10. 4. 2011 18:18
Rubrika: Růžencové mini úvahy | Štítky: růženec

XIII. Příběh třetí - Růženec a vojáci Když po první světové válce Angličané obsadili část Porýnská, stalo se v Kolíně nad Rýnem toto: Ve voze pouliční dráhy vypadl dívence růženec, když vytahovala kapesník. Lidé se začali divně usmívat a již chtěli…


« novější 1 13 14 15 16 17 18 19 30 45 59 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková