Pod lupou

inspirace

152.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6.duben

"Boží láska a naše odpověď"

IX. krátké zastavení s růžencem

IX. Vzácné výroky o svatém růženci "Růženec je nebeský prostředek, který vzdaluje od nás spravedlivý Boží hněv." (Řehoř XIII.) "Bezpochyby je víc prostředků, jak si zajistit mateřskou ochranu Panny Marie. Jsme však přesvědčeni, že růženec je…

151.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5.duben

"Blížit se podávat" Láska je moc samotící a pojivá. Láska k Bohu osamocuje. Vyžaduje pohledu a tužeb po nekonečných hodnotách, a proto už tím nás odlučuje od hodnot chvilkových, částečných. A tak vidíme světce, ač sebe cele dávají duším, jsou tu…

Aforismy

Co udělá Čech, když se dostane do sedmého nebe? Hned si podá žádost do osmého! Bože, dej mi dost síly, abych změnil to, co změnit mohu! Bože, dej mi dost trpělivosti, abych snášel to, co změnit nemohu! Bože, dej mi dost rozumu, abych rozeznal, co…

VIII. krátké zastavení s růžencem

VIII. Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala Maria chtěla žít jen pro Boha. Byla ochotna dát mu všechno. Proto mu obětovala i to nejdražší, co měla, Ježíše (Lk, 2,22). Ve svém srdci řekla Ano i k jeho bolestné křížové cestě a byla ochotná jít…

150.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 4.duben

"Cíl snažení - láska!" "Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm". (1 Jan 4, 16) Denně bychom si měli připomínat tuto nejzákladnější pravdu života. Snadno se staráme o mnohé, zapomínajíce na jedno potřebné. Mějme odvahu a sílu…

VII. krátké zastavení s růžencem

VII. Příběh druhý - Fatima a Lurdy "Nejsvětější Panna dala růženci takovou sílu, že není žádný hmotný, duchovní, národní nebo mezinárodní problém, který by nemohl být vyřešen růžencem a naší obětí". (Sestra Lucie ve Fatimě) Do zlaté kníhy dobrodinců…

149.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.duben

"Trůn kříže" Kristus Pán mluví o svém povýšení na kříž. Technický výraz je též "vystoupit na kříž". Obojí výraz má v pozadí představu něčeho vyššího. Ježíš má na mysli svůj kříž jako trůn - lásky, milosti, milosrdenství a všeho slitování. To je…

VI. krátké zastavení s růžencem

VI. Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila Když se Ježíš narodil, byl to počátek velké rodiny Božích dětí, těch, kteří byli zachráněni a vykoupeni obětí Božího Syna. V té rodině Bůh je náš Otec, my jsme jeho synové a dcery a k sobě navzájem jsme…

148.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.duben, 2.duben

1.duben "Tvář Boží lásky" Ukřižovaný - to je nejvlastnější a nejpůsobivější tvář Boží lásky. Vtělený Bůh, ponořený do moře bolesti - to jest Jeho křest, aby byl naším Vykupitelem, bratrem za nás. Dokonává své dílo, když je dokonale rozšlápnut - v…