Pod lupou

inspirace

I. krátké zastavení s růžencem

Doma mám pár "růžencových brožureček" (většinou co do činění s Janem Pavlem II., který je na nich zobrazený). Každá ta brožurečka má společné identické modlitby růžence nejen ke každému desátku, ale i k jednotlivé modlitbě v desátku. Ale v té jedné,…

140.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 23.březen

Postní doba ... znamená hluboký, co možná trvalý pohled na trpícího Spasitele. Ten pohled nás posílá do našeho nitra, kde se odehrávají dějství spásy. Půst - doba vnitřnění a zamyšlení se nad sebou. Vrať se do nitra, tam tě čeká Bůh, tam chce s…

139.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 22.březen

Přilnutí k Bohu Čím více a mocněji utíkáme od svého "já" k Božímu "Ty", tím více k Bohu lneme a naše přilnutí stává se přebýváním v Bohu, spojení s Bohem. Umět se uvolňovat od věcí, spouštět se do hlubiny Božského! Stále se uvolňovat pro objetí Boží…

Žalm 8 - Hospodine, Pane náš, jak vznešené je Tvoje jméno

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je Tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím Tvá nebesa, dílo Tvých prstů,…

138.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 21.březen

Dobrý úmysl 1. stav duše, 2. úmysl, 3. skutek sám. "Kdo přijme jedno takové dítě ve jménu mém, mne přijímá", řekl Ježíš. Čím vyšší úmysl, tím hodnotnější skutek. Úmysl je tím vyšší, čím víc je prostý sobectví, čím více dobra a čím vyšší dobro chce…

137.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 20.březen

Bože, chci Tebe! Nebylo nás, ale Bůh nás zavolal v existenci. My jsme odpovědí na Boží tvůrčí ANO! Bůh nás chtěl. Odpovídá se směrem, kterým se volá. Když jsem od Boha chtěné ANO, musím ze svého života učinit vůči Bohu láskyplné, pokorné ANO! Řeč…

"TAM" a "TADY"

Od jisté doby, asi od dvaceti let, mám svůj zvláštní vztah k hřbitovům, k zemřelým. Kde se to najednou vzalo, netuším, ale začínám si uvědomovat souvislosti. Nejspíš to mají na svědomí mojí biřmovací patronové: sv. Jan z Boha, sv. Josef Moscati, sv.…

136.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 19.březen

Svatý Josef Po Panně Marii Kristu Pánu nejblíže. Muž spravedlivý a čistý, srdce dobrého! Utrpení má mnoho pramenů. Jedním z nich je nebezpečí ztráty bytosti milovaných. Josef miloval Marii. Mocná to byla láska - poněvadž byla čistá! A nyní když…

Z poezie Paula Claudela

Pane, vložil jsi do mne počinek nikoli smrti, ale světla. Měj se mnou trpělivost, protože nejsem jedním z tvých světců, kteří v pokání roztírají hořkou a tvrdou kůru, stravováni ze vše stran dílem jak cibule svými kořeny. Neboť nejde o to, abych…

135.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 18.březen

Duše má velebí Hospodina! Všimněme si toho přívlastku má! Je velmi častý, nenápadný, a přece - polož jej ke ke slovu duše - a zjeví se ti nesmírně vážné tajemství. Duše má! Ta, kterou mi Bůh dal. Ona je to pravé "já". Její kvalita jest i kvalitou…