Pod lupou

inspirace

Včerejší památeční výrok v naší rodině

Nebudu popírat, že v naší rodině rádi jíme. A také, že máme příšerné zlozvyky :-), že celý den skoro nic nejíme, první pořádné jídlo možná oběd, zato večer až pozdní podvečer - hrůza běs! A to pro nás o to zrádnější, že jsme vyloženě noční ptáci.…

134.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.březen

A ještě o té nejkrásnější!

133.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.březen

Opět: Krása, podstata pokory Pokorný je ten, kdo neklade naděje na štěstí v sebe, nýbrž v Boha. Když se mu něco nepodaří, když ho druhý pokoří, umenší - netrápí se pro to, neboť ví, že tím pravého štěstí ani naděje na štěstí neztratil. Jeho naděje…

132.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.březen

V Ježíši Kristu Známe tu jiskru Ducha Svatého, to heslo apoštola národů, které přichází v jeho listech v obměnách přes 160 krát. Ono tlumočí tajemství apoštolovy lásky ke Kristu, obětavosti, apoštolátu! Kristus na výšinách naší bytosti! Vládne,…

131.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.březen

Ježíš vše - ve všem! Otec nebeský chce, aby nám Ježíš byl vše, abychom skrze něho měli všecko. V něm je nám Bůh viditelný. Ježíšova viditelnost - lidská přirozenost je nástrojem spásy a milosti. Vše skrze ni. - Šťastná duše, která umí Krista všude…

130.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.březen

Mučivé překvapení K nejhroznějším zážitkům na věčnosti patří nesporně poznání: "Mýlil jsem se! Promarnil jsem život!" Sláva a požitek a rozkoš zjeví se tam jako šklebivé nic. Mučivé překvapení - poznat: Vše jsem obětoval, miloval a sloužil tomu, co…

129.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 12.březen

Neúspěchy Pán Bůh nevypsal žádné prémie na úspěchy našeho snažení. Jsme povinni orat, zasévat, zalévat ... ale vzrůst je věcí Boží. Ve službě Boží bývá leckdy neúspěch největším triumfem. Naše služba a obětavost neztrácí zhola nic na kráse a…

128.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11.březen

Velká trpělivost Apoštol píše: "Ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: Velkou trpělivostí v souženích, v nesnázích a úzkostech, v ranách, v žalářích a nepokojích, v námahách, v bděních a postech, čistotou a poznáním, shovívavostí a…

Vymyslela jsem inzerát..

... V jistém slova smyslu parodie na margo inzerátů, které začínají takřka stejně a na to právě reaguji např. první větou. Appropós: což ho uveřejnit? Inzerát: NE, NEJSEM životem zklamaná. Toužím po partnerském vztahu, po rodinném životě. Ta, která…

127.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.březen

AVE Jinoch zbloudil, klesl. Rozerván, zoufalec, je v Alpách. Strmá skála, pod ní hluboké jezero. Tam bude (?) všemu konec! Již se chystá k hroznému činu. Jsou vteřiny, které mají cenu smrti nebo života - věčnosti. Ale v tom zazní z údolí zvonek -…