Pod lupou

inspirace

126.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 9.březen

Výměna (Vtělení Páně) Hluboké tajemství! Vtělení Páně, základ všech tajemství - "Výměna" - Bůh se stává člověkem, bere si naše člověčenství a dává nám podíl na svém božství. Člověkem se stává: 1. aby se stal viditelným, 2. aby se mohl za nás…

125.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8.březen

Z Boha Svatý Jan, zakladatel Milosrdných bratří. Kdysi tulák: V 8 letech utekl z domova. Pásl dobytek. Byl vojákem v několika válkách, pak sluhou velmože v Africe. Pak podomním obchodníkem s devocionálemi, knihkupcem - až tu slyšel kázat sv. Jana z…

124.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.březen

Kajícnost za malé hříchy Je velká škoda pro život nevšímat si malých nedbalostí, malých poskvrn! Sv. Mechtilda píše (Tekoucí světlo 158 - ) "Zanedbávám-li při smíchu, který nikomu neškodí, nebo při kyselosti ve svém srdci, které nikomu neprojevím,…

123.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6.březen

Malé poskvrny ve světle slunce Každé poznání Boha je spasitelné, ale pro snaživou duši nejmocnější jest - poznání Boží svatosti. Je to nekonečná dokonalost a absolutní, bytostné vyloučení všeho nedokonalého. Je to dokonalé Božské splynutí s…

122.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5.březen

Moc modlitby a oběti Pius XI. napsal v Apošt. Konstituci "Umbratilem" (15. 10. 1924) Kartuziánům: "Je snadno pochopitelné, že ti, kdo horlivě plní povinnost modlitby a pokání, přispívají mnohem více ke vzrůstu Církve a k blahu lidstva než ti, kteří…

Zjistila jsem, že ..

... nejpěknější okamžiky nejsou ani tak slova povzbuzení a lásky, ale když každý člověk zjistí skutečnou pravdu o sobě .. protože když ji konečně zná (či lépe řečeno si ji přizná), tak na sobě může pracovat, aby dokázal vzrůstat v lásce, z…

121.Minutěnka s Josefem Hlochem - 4.březen

Svatost

120.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.březen

Zavřela se brána

119.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 2.březen

Šťastná volba Blahoslavená Anežka Česká! Vidíme ji zobrazenu, jak na zemi u nohou jí leží knížecí koruna, ale v náručí Anežka objímá kříž. A Církev v modlitbě k ní jí blahopřeje - neboť Anežka: "Pohrdajíc královskými slastmi, pokorně následovala…

Jedna "vtipná" zejména asi pro dámy .. :-D, pánové nadhled ..

Malá srandička pro "3.věk" (když se blížíme k šedesátce, nebo jsme ji už přehoupli):