Pod lupou

inspirace

118.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.březen

Svaté přijímání - poslání a závazek!

117.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 28.únor

Mysterium

116.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 27.únor

Ježíši - na patenu .. Ježíš sebe i nás obětuje nejen ve mši svaté, nýbrž i ve Svatostánku. Tam je ve stavu oběti, tam je stále činný - a jako po pravici Otcově v nebi, tak i zde - "semper" stále žije, aby za nás prosil, obětoval se. A tak mysleme…

115.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 26.únor

Ježíšova radost

114.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 25.únor

Účinek oběti Chvěli bychom se radostí a vděčností, kdybychom měli živě a trvale na mysli, co máme ve Mši svaté: Všechnu bohopoctu, kterou jsme Bohu povinni, všechno dostiučinění za své hříchy i jiných, všechnu moc proseb za vše, co potřebujeme,…

Jak jsem rozdávala bavorské vdolky

Poslední dobu míváme v práci pestrý výběr obědů, někdy si těžko vybrat, co dřív. Tak jednou za týden nepohrdnu ani sladkými jídly, ty dělají přímo výtečně. A na dnešek jsem se mohla těšit na bavorské vdolky, které jsem si vybrala.

113.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 23. a 24. únor

23.únor - Památka Když byl za revoluce veden na popravu král Ludvík XVI. ode všech opuštěný, viděl u cesty klečet plačícího věrného sluhu Cleryho. Byl dojat. Co dát na památku dobrému a věrnému služevníku? Vytrhl si několik šedivých vlasů: "Zde…

Ve středu (23.2.) jsme se rozloučili s P. Vojtěchem Janem Markem

Ve středu jsme se ve fr.kostele v UH rozloučili s P. Vojtěchem - viz http://frantiskanske-spolco-uh-signaly.cz/1102/zemrel-br-vojtech-jan-marek. Mše svatá proběhla za účasti plného kostela věřících a řady knězů, především (a nejen) bratří…

112.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 22.únor

Kříž "Chci znát jen Krista, a to Ukřižovaného!" To je jediné přání apoštolovo, a přece, co vše poznal: Není milost - leč z kříže Kristova. Kristus Pán na kříži - to je nejpůvodnější pramen odpuštění a posvěcení. Není, čeho by neměl - je Bůh! Není,…

111.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 21.únor

Spojení s Kristem Pánem Kristus Pán nás nevýslovně miluje. Pravá láska touží být stále s milovanou bytostí. A Ježíš to umožnil svým divem eucharistickým. "Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, zůstává ve Mně a já v něm". (Jan 2, 20) Milující považuje…