Pod lupou

inspirace

131.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.březen

Ježíš vše - ve všem! Otec nebeský chce, aby nám Ježíš byl vše, abychom skrze něho měli všecko. V něm je nám Bůh viditelný. Ježíšova viditelnost - lidská přirozenost je nástrojem spásy a milosti. Vše skrze ni. - Šťastná duše, která umí Krista všude…

130.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.březen

Mučivé překvapení K nejhroznějším zážitkům na věčnosti patří nesporně poznání: "Mýlil jsem se! Promarnil jsem život!" Sláva a požitek a rozkoš zjeví se tam jako šklebivé nic. Mučivé překvapení - poznat: Vše jsem obětoval, miloval a sloužil tomu, co…

129.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 12.březen

Neúspěchy Pán Bůh nevypsal žádné prémie na úspěchy našeho snažení. Jsme povinni orat, zasévat, zalévat ... ale vzrůst je věcí Boží. Ve službě Boží bývá leckdy neúspěch největším triumfem. Naše služba a obětavost neztrácí zhola nic na kráse a…

128.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11.březen

Velká trpělivost Apoštol píše: "Ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: Velkou trpělivostí v souženích, v nesnázích a úzkostech, v ranách, v žalářích a nepokojích, v námahách, v bděních a postech, čistotou a poznáním, shovívavostí a…

Vymyslela jsem inzerát..

... V jistém slova smyslu parodie na margo inzerátů, které začínají takřka stejně a na to právě reaguji např. první větou. Appropós: což ho uveřejnit? Inzerát: NE, NEJSEM životem zklamaná. Toužím po partnerském vztahu, po rodinném životě. Ta, která…

127.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.březen

AVE Jinoch zbloudil, klesl. Rozerván, zoufalec, je v Alpách. Strmá skála, pod ní hluboké jezero. Tam bude (?) všemu konec! Již se chystá k hroznému činu. Jsou vteřiny, které mají cenu smrti nebo života - věčnosti. Ale v tom zazní z údolí zvonek -…

126.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 9.březen

Výměna (Vtělení Páně) Hluboké tajemství! Vtělení Páně, základ všech tajemství - "Výměna" - Bůh se stává člověkem, bere si naše člověčenství a dává nám podíl na svém božství. Člověkem se stává: 1. aby se stal viditelným, 2. aby se mohl za nás…

125.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8.březen

Z Boha Svatý Jan, zakladatel Milosrdných bratří. Kdysi tulák: V 8 letech utekl z domova. Pásl dobytek. Byl vojákem v několika válkách, pak sluhou velmože v Africe. Pak podomním obchodníkem s devocionálemi, knihkupcem - až tu slyšel kázat sv. Jana z…

124.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.březen

Kajícnost za malé hříchy Je velká škoda pro život nevšímat si malých nedbalostí, malých poskvrn! Sv. Mechtilda píše (Tekoucí světlo 158 - ) "Zanedbávám-li při smíchu, který nikomu neškodí, nebo při kyselosti ve svém srdci, které nikomu neprojevím,…

123.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6.březen

Malé poskvrny ve světle slunce Každé poznání Boha je spasitelné, ale pro snaživou duši nejmocnější jest - poznání Boží svatosti. Je to nekonečná dokonalost a absolutní, bytostné vyloučení všeho nedokonalého. Je to dokonalé Božské splynutí s…

« novější 1 15 22 23 24 25 26 27 28 42 55 starší »