Pod lupou

inspirace

122.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5.březen

Moc modlitby a oběti Pius XI. napsal v Apošt. Konstituci "Umbratilem" (15. 10. 1924) Kartuziánům: "Je snadno pochopitelné, že ti, kdo horlivě plní povinnost modlitby a pokání, přispívají mnohem více ke vzrůstu Církve a k blahu lidstva než ti, kteří…

Zjistila jsem, že ..

... nejpěknější okamžiky nejsou ani tak slova povzbuzení a lásky, ale když každý člověk zjistí skutečnou pravdu o sobě .. protože když ji konečně zná (či lépe řečeno si ji přizná), tak na sobě může pracovat, aby dokázal vzrůstat v lásce, z…

121.Minutěnka s Josefem Hlochem - 4.březen

Svatost

120.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 3.březen

Zavřela se brána

119.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 2.březen

Šťastná volba Blahoslavená Anežka Česká! Vidíme ji zobrazenu, jak na zemi u nohou jí leží knížecí koruna, ale v náručí Anežka objímá kříž. A Církev v modlitbě k ní jí blahopřeje - neboť Anežka: "Pohrdajíc královskými slastmi, pokorně následovala…

Jedna "vtipná" zejména asi pro dámy .. :-D, pánové nadhled ..

Malá srandička pro "3.věk" (když se blížíme k šedesátce, nebo jsme ji už přehoupli):

118.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.březen

Svaté přijímání - poslání a závazek!

117.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 28.únor

Mysterium

116.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 27.únor

Ježíši - na patenu .. Ježíš sebe i nás obětuje nejen ve mši svaté, nýbrž i ve Svatostánku. Tam je ve stavu oběti, tam je stále činný - a jako po pravici Otcově v nebi, tak i zde - "semper" stále žije, aby za nás prosil, obětoval se. A tak mysleme…

115.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 26.únor

Ježíšova radost

« novější 1 15 23 24 25 26 27 28 29 42 55 starší »