Pod lupou

inspirace

106.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.únor

Velmoc lásky! Božská láska - nadpřirozená ctnost - spojuje nás s Bohem, připodobňuje Bohu, dává podíl na Boží svatosti a kráse moci, uschopňuje jednat božsky, dává duši nevýslovné možnosti, zasahuje nejpožehnaněji do vzezření a osudu duše na…

105.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.únor

Náš Spasitel Přeškoda, že si představujem Krista Pána nesmírně daleko - vzdáleného života. A zatím - Kristus Pán je stále a každým okamžikem "Náš Spasitel"! Stále bdí nad námi, stará se. Jako kmen v ratolesti a hlava v údy, tak On v naše duše vlévá…

Hej, mám dušu!

vybráno z: Bohuslav - Klásky - SEDEM SMEROVIEK, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím 1973 HEJ, MÁM DUŠU! Chlapci a dievčatá! Popredného talianského televízneho pracovníka sa pri interview pýtali, ako často sleduje s rodinou televíziu.…

104.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.únor

Trojí lítost Sv. Mechtilda mluví o trojí lítosti: 1. Lítost viny obsahuje hořkost v srdci, stud ve smyslech, nápravu života, 2. lítost pokání obsahuje horlivou práci, čisté vítězství nad pokušením, 3. lítost lásky. Více bolí, že jsme Boha urazili…

Malý upomeníček dobrého zpytování svědomí

Zpytování svědomí je uvědomění si toho, že jsem dělal to, co kdybych nedělal, tak bych udělal víc, i kdybych nedělal vůbec nic. S kým jsem to dělal, s kým jsem to nedělal, kde jsem byl, když jsem nebyl tam, kde jsem měl být, a kde kdybych byl, kdoví…

103.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.únor

V Ježíši Kristu! To je heslo apoštola národů - to je jedním slovem vše, co konal, psal, miloval, po čem toužil. Celý duch. život záleží na našem poměru ke Kristu. Aby nás mohl vykoupit, aby to, co bude obětovat, mohlo být za nás, musel se s námi…

102.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11. a 12.únor

11. únor - Zjevení Panny Marie v Lurdech V Lurdech se zjevila Panna Maria jako Neposkvrněná. A je zajímavo - není jiného místa, kde by se dělo tolik divů. Neposkvrněná - znamená vítězící nad satanem a hříchem. Proto Maria zde triumfuje nad bolestí,…

101.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.únor

Církev a blahobyt Poslání Církve na prvním místě není dávat hmotný chléb lačným, nýbrž spasit duše. Kristus Pán mohl učinit tisíckrát víc divů, a neučinil. Církev je poslána otevírat dlaně, srdce k lásce a spravedlnosti, v tom všem má být vůdkyní.…

100.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 9.únor

Krev Kristova - za krev lidí, duší Co krve bylo již na světě prolito! Co se jí země napila! A pořád musí pít - aby sténala v tím větších bolestech. Vedou se války ... pronásledování ... Ale my známe i vyšší skupenství: nad hmotu a tekutinu a plyny…

99.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8.únor

Hlas Krve Kristovy Svatí mají převelkou moc - vyprosit odpuštění, milosti. Tak mnohého se lze dovolávat! I my sami se dovoláváme: své bídy, bolesti, lásky, důvěry ... ale ze všeho nejmocnější je hlas Krve Krista Pána, bolestně za nás prolité. Je to…