Pod lupou

inspirace

109.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 19.únor

Hřích ...

18.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 18.únor

"Boží plán" Bůh má s námi zde i na věčnosti jen jeden plán. Je to plán celistvý, vše k němu směřuje. Apoštol zjevuje, jaký je to plán (1 Sol. 4, 3) "To je vůle Boží, vaše posvěcení". To je plán i na věčnosti: "Abyste byli vy, kde já jsem". Ten plán…

Život je jen náhoda

Jaroslav Ježek: Život je jen náhoda 1. Proč se mi jen každou noc o tom jen zdá, o tom jen zdá, že v mém životě vyšla má tak šťastná a krásná hvězda,  proč se mi každou noc o tom jen zdá, že ta hvězda dá mi to štěstí, o němž se mi ve dne nezdá, …

107.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.únor

Láska rozhoduje

DOSTOJEVSKIJ - SPISOVATEĽ A KRESŤAN

vybráno z: Bohuslav - KLÁSKY - SEDEM SMEROVIEK, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím 1973 DOSTOJEVSKIJ -SPISOVATEĽ A KRESŤAN Chlapci a dievčatá! 1.februára toho roku (1971) bolo tomu 90 rokov, čo v Leningrade v kláštore Alexandra Nevského za…

106.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.únor

Velmoc lásky! Božská láska - nadpřirozená ctnost - spojuje nás s Bohem, připodobňuje Bohu, dává podíl na Boží svatosti a kráse moci, uschopňuje jednat božsky, dává duši nevýslovné možnosti, zasahuje nejpožehnaněji do vzezření a osudu duše na…

105.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.únor

Náš Spasitel Přeškoda, že si představujem Krista Pána nesmírně daleko - vzdáleného života. A zatím - Kristus Pán je stále a každým okamžikem "Náš Spasitel"! Stále bdí nad námi, stará se. Jako kmen v ratolesti a hlava v údy, tak On v naše duše vlévá…

Hej, mám dušu!

vybráno z: Bohuslav - Klásky - SEDEM SMEROVIEK, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím 1973 HEJ, MÁM DUŠU! Chlapci a dievčatá! Popredného talianského televízneho pracovníka sa pri interview pýtali, ako často sleduje s rodinou televíziu.…

104.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.únor

Trojí lítost Sv. Mechtilda mluví o trojí lítosti: 1. Lítost viny obsahuje hořkost v srdci, stud ve smyslech, nápravu života, 2. lítost pokání obsahuje horlivou práci, čisté vítězství nad pokušením, 3. lítost lásky. Více bolí, že jsme Boha urazili…

Malý upomeníček dobrého zpytování svědomí

Zpytování svědomí je uvědomění si toho, že jsem dělal to, co kdybych nedělal, tak bych udělal víc, i kdybych nedělal vůbec nic. S kým jsem to dělal, s kým jsem to nedělal, kde jsem byl, když jsem nebyl tam, kde jsem měl být, a kde kdybych byl, kdoví…

« novější 1 15 25 26 27 28 29 30 31 42 55 starší »