Pod lupou

inspirace

Malý upomeníček dobrého zpytování svědomí

Zpytování svědomí je uvědomění si toho, že jsem dělal to, co kdybych nedělal, tak bych udělal víc, i kdybych nedělal vůbec nic. S kým jsem to dělal, s kým jsem to nedělal, kde jsem byl, když jsem nebyl tam, kde jsem měl být, a kde kdybych byl, kdoví…

103.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.únor

V Ježíši Kristu! To je heslo apoštola národů - to je jedním slovem vše, co konal, psal, miloval, po čem toužil. Celý duch. život záleží na našem poměru ke Kristu. Aby nás mohl vykoupit, aby to, co bude obětovat, mohlo být za nás, musel se s námi…

102.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11. a 12.únor

11. únor - Zjevení Panny Marie v Lurdech V Lurdech se zjevila Panna Maria jako Neposkvrněná. A je zajímavo - není jiného místa, kde by se dělo tolik divů. Neposkvrněná - znamená vítězící nad satanem a hříchem. Proto Maria zde triumfuje nad bolestí,…

101.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.únor

Církev a blahobyt Poslání Církve na prvním místě není dávat hmotný chléb lačným, nýbrž spasit duše. Kristus Pán mohl učinit tisíckrát víc divů, a neučinil. Církev je poslána otevírat dlaně, srdce k lásce a spravedlnosti, v tom všem má být vůdkyní.…

100.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 9.únor

Krev Kristova - za krev lidí, duší Co krve bylo již na světě prolito! Co se jí země napila! A pořád musí pít - aby sténala v tím větších bolestech. Vedou se války ... pronásledování ... Ale my známe i vyšší skupenství: nad hmotu a tekutinu a plyny…

99.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 8.únor

Hlas Krve Kristovy Svatí mají převelkou moc - vyprosit odpuštění, milosti. Tak mnohého se lze dovolávat! I my sami se dovoláváme: své bídy, bolesti, lásky, důvěry ... ale ze všeho nejmocnější je hlas Krve Krista Pána, bolestně za nás prolité. Je to…

98.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 7.únor

"Hrdinové"

97.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 6.únor

Ukázala se milost Boha našeho

96.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 5.únor

Ježíš - Světlo! Simeon nazval Ježíše Světlem k osvícení pohanů. Z oslavy očišťování neseme si domů svíci, symbol Ježíše. A naše heslo: Ježíš - Světlo mé! V tom světle se vše pochopí, i to, co ve filosofii zůstává mučivým otazníkem: utrpení, bolest.…

95.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 4.únor

Co Maria obětuje Osvícena Duchem Svatým Maria ví, co se děje ve chvíli, kdy obětuje Božské Dítě. Proniká k tajemství velikosti a štěstí, jež záleží v oběti. Zcela se ztrácí v myšlení svého Dítěte, s nímž je nejdokonaleji vnitřně spojena. 1. Dává…

« novější 1 15 26 27 28 29 30 31 32 42 55 starší »