inspirace
23. 1. 2011 14:44

"Nalévají hořkosti" Sv. Mechtilda píše v Tekoucím světle Božství: "Miluji ty, kdož mi nalévají hořkosti, neboť mne obohacují milostí". Je to jedno z největších vítězství nad sebou samým i nad zlem - vidět v protivenství možnost přemoci se a tak…


22. 1. 2011 15:40

Hřích Chceme-li žít v bázni Boží, v úctě k Boží nekonečnosti a svatosti, nutno se bát hříchů. Máme strašnou a přesmutnou možnost říci Bohu "NE", odepřít Mu svůj život. Je to zoufalý krok proti nekonečné lásce. Tu mluví vše jen o slzách a smrti. Kdo…


22. 1. 2011 14:09
Rubrika: Různé

.. včera večer odešel náš psí miláček (Ťapka) do psího nebe. Mužští se drží, my s mamkou bulíme na přeskáčku. 14 let se psem každý den bok po boku, přeživši s ním tolik situací, to není jen tak, že když tu jednoho dne není, že si řeknete, však to…


21. 1. 2011 21:07

... které přijdou, nám přinesou lásku, štěstí, zdraví a Boží požehnání. Ať naše kroky směřují k Bohu a on nás naplní Duchem svatým, aby naše oči četly Boží slovo, kterým nás chce vést, aby naše uši slyšely Boží hlas, kterým k nám chce promluvit, aby…


21. 1. 2011 17:01
Rubrika: Citáty, mě oslovující | Štítky: láska

V začátku láska z pohledu ženy a muže vypadá možná takto: Ž: "Půvab Madame de Cleves probudil v Monsieur de Nemours city, jež se vymykaly její kontrole. Uvědomovala si, že i ten nejzastřenější náznak z úst muže, ke kterému cítí silnou náklonnost, je…


21. 1. 2011 16:26

Několik jiskřiček: Bůh - Láska Denně rozjímáme, myslíme, vyslovujeme "Boží láska". Pokusme se nahlédnout v její hlubiny! Jsou závratně krásné. Bůh je Láska. Láska je Jeho podstatou. Zcela láska a jen láska. Není schopen leč lásky. Vše jiné by bylo…


20. 1. 2011 16:14

Moc svatosti Tak rád bys vykonal mnoho. Nuže, posvěcuj se mnoho! Čím víc Boží lásky si získáš, tím víc je v tobě činný Bůh. Pramen všeho života a svatosti se stále víc otvírá a tryská mocněji. Přirozená plodnost je omezená, nadpřirozená může stále…


19. 1. 2011 17:31

Hle, čím máš být! Bůh nám dává existenci z trojího vznešeného důvodu: Máme být: 1. odleskem Jeho krásy, to jest svatosti, 2. pomníkem, dílem Jeho dobroty, 3. holdem Jeho Majestátu Jdi s tím požadavkem ke každému úkolu! Bude tě to zvedat, zvát…


18. 1. 2011 18:51
Rubrika: Pasáže z Bible | Štítky: kazatel

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť, jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl…


18. 1. 2011 17:51

Apoštolát je práce na spáse duší. Je to podíl na vykupitelském díle Kristově. Vyplývá z víry, že jsme údy téhož mystického těla Kristova - Církve. Kdo nenosí v srdci jako sladké břímě Kristovo touhu po spáse celého světa, ten nepochopil Kristovo…


« novější 1 16 27 28 29 30 31 32 33 45 59 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková