inspirace
27. 1. 2011 17:15

"Máš závaží" V mystickém hovoru se Spasitelem slyšela sv. Mechtilda: "Já mám zlato, ty máš závaží!" Zlatem na misce Božích vah jsou milosti, Boží láska, dary. Ač jsou to hodnoty nedozírné, přece si je můžeš s milostí Boží získat. - Máš závaží. -…


26. 1. 2011 17:38

Bieda Jeden drevorubač mal dvoch synov. Zakaždým, keď šiel do hory, brával si na pomoc jedného so sebou. Raz zapriahol do voza a vraví synom: - Chlapci moji, choďte dnes sami do hory po drevo. Som veľmi zrobený, nevládzem, zostanem doma a oddýchnem…


26. 1. 2011 17:09

Nevýslovný dech Hodnota našeho života záleží nejvíc na hodnotě modlitby. Dokonalá modlitba vede k dokonalému životu. Co to definicí modlitby! Hodně hluboko a proto výstižně to vyjadřuje sv. Mechtilda s "Tekoucím světle Božství": "Bože, mezi Tebou a…


25. 1. 2011 18:24

"Vím, komu jsem uvěřil!" Jak to zní mohutně! Vím, kdo jest Ježíš! Kvůli němu jsem vše opustil. Vím, že s ním všechno získám! On je mou jistotou, nadějí, budoucností, oporou, útěchou, odměnou ... Tajemstvím velikosti sv. Pavla je K R I S T U S! v…


24. 1. 2011 17:08

Nekonečné milosrdenství Jedna z nejradostnějších pravd o Bohu, Bůh je nekonečně milosrdný. To ovšem netryská ze soucitu s naší bídou - Bůh nemůže být rozechvěn, dotčen - nýbrž u Boha je kořenem, východiskem milosrdenství Jeho dobrota, která se…


23. 1. 2011 15:19
Rubrika: Názory-úvahy

Příspěvek Libuše Ranšové, vydavatel: BTM - Brněnská tisková misie, křesťanská ekumenická nezisková společnost P.O.Box 64, 638 00 Brno


23. 1. 2011 14:44

"Nalévají hořkosti" Sv. Mechtilda píše v Tekoucím světle Božství: "Miluji ty, kdož mi nalévají hořkosti, neboť mne obohacují milostí". Je to jedno z největších vítězství nad sebou samým i nad zlem - vidět v protivenství možnost přemoci se a tak…


22. 1. 2011 15:40

Hřích Chceme-li žít v bázni Boží, v úctě k Boží nekonečnosti a svatosti, nutno se bát hříchů. Máme strašnou a přesmutnou možnost říci Bohu "NE", odepřít Mu svůj život. Je to zoufalý krok proti nekonečné lásce. Tu mluví vše jen o slzách a smrti. Kdo…


22. 1. 2011 14:09
Rubrika: Různé

.. včera večer odešel náš psí miláček (Ťapka) do psího nebe. Mužští se drží, my s mamkou bulíme na přeskáčku. 14 let se psem každý den bok po boku, přeživši s ním tolik situací, to není jen tak, že když tu jednoho dne není, že si řeknete, však to…


21. 1. 2011 21:07

... které přijdou, nám přinesou lásku, štěstí, zdraví a Boží požehnání. Ať naše kroky směřují k Bohu a on nás naplní Duchem svatým, aby naše oči četly Boží slovo, kterým nás chce vést, aby naše uši slyšely Boží hlas, kterým k nám chce promluvit, aby…


« novější 1 16 28 29 30 31 32 33 34 45 59 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková