Katarína

inspirace

81.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 21.leden

Několik jiskřiček: Bůh - Láska Denně rozjímáme, myslíme, vyslovujeme "Boží láska". Pokusme se nahlédnout v její hlubiny! Jsou závratně krásné. Bůh je Láska. Láska je Jeho podstatou. Zcela láska a jen láska. Není schopen leč lásky. Vše jiné by bylo…

80.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 20.leden

Moc svatosti Tak rád bys vykonal mnoho. Nuže, posvěcuj se mnoho! Čím víc Boží lásky si získáš, tím víc je v tobě činný Bůh. Pramen všeho života a svatosti se stále víc otvírá a tryská mocněji. Přirozená plodnost je omezená, nadpřirozená může stále…

79.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 19.leden

Hle, čím máš být! Bůh nám dává existenci z trojího vznešeného důvodu: Máme být: 1. odleskem Jeho krásy, to jest svatosti, 2. pomníkem, dílem Jeho dobroty, 3. holdem Jeho Majestátu Jdi s tím požadavkem ke každému úkolu! Bude tě to zvedat, zvát…

Nepolevuj ve svém díle

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť, jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl…

78.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 18.leden

Apoštolát je práce na spáse duší. Je to podíl na vykupitelském díle Kristově. Vyplývá z víry, že jsme údy téhož mystického těla Kristova - Církve. Kdo nenosí v srdci jako sladké břímě Kristovo touhu po spáse celého světa, ten nepochopil Kristovo…

Komedie dell´arte .. volné pokračování povídky "To nevymyslíš!"

http://katis.cz/1012/pov-dka-to-nevymysl Jen pojďte blíž a slyšte, co se na tom plese (pozn. red. Děkanátní ples ve St.Městě dne 15.01.2011) odehrálo.

77.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.leden

Ctižádost zdánlivě nevinná chyba, ale je to hrozná nemoc a pramen starých jiných chorob. Je žalostným dědictvím po prarodičích, kteří zatoužili být jako Bůh. Odtud na ni tak strašná kletba. Co životů a národů zničila! Co štěstí zahnala z duší, jaký…

76.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.leden

"Ze srdce" Kristus Pán učí o odpuštění. Jeden člověk byl dlužen králi deset tisíc hřiven (asi 40 miliónů!) Král určil prodat ho, i ženu a děti - majetek. Tu on prosil - a král se smiloval a vše mu odpustil. Ale když šel dlužník od krále, potkal…

75.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.leden

Modlitba a sebezapření Apoštolé nemohli vymítnout zlého ducha z náměsíčného chlapce. Táží se, proč. A Kristus Pán odpovídá: "Takový duch se nedá vymítnout leč postem a modlitbou!" (Sr. Mt 17, 14-20). To jsou dvě mocnosti nás slabých: Modlitba a…

Blondýna pije čaj ..

... a tak to dopadá, když pije teplý čaj blondýna, která si pochopitelně chce co nejdéle uchovat zářivost chrupu. A jak známo, káva, čaj, víno a jiné poživatiny mohou po čase zanechat nějaké stopy. A tak už nějakou dobu pije teplý čaj slámkami. A…

« novější 1 14 27 28 29 30 31 32 33 34 40 53 starší »