Pod lupou

inspirace

82.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 22.leden

Hřích Chceme-li žít v bázni Boží, v úctě k Boží nekonečnosti a svatosti, nutno se bát hříchů. Máme strašnou a přesmutnou možnost říci Bohu "NE", odepřít Mu svůj život. Je to zoufalý krok proti nekonečné lásce. Tu mluví vše jen o slzách a smrti. Kdo…

Ťapince

.. včera večer odešel náš psí miláček (Ťapka) do psího nebe. Mužští se drží, my s mamkou bulíme na přeskáčku. 14 let se psem každý den bok po boku, přeživši s ním tolik situací, to není jen tak, že když tu jednoho dne není, že si řeknete, však to…

Zrání lásky

V začátku láska z pohledu ženy a muže vypadá možná takto: Ž: "Půvab Madame de Cleves probudil v Monsieur de Nemours city, jež se vymykaly její kontrole. Uvědomovala si, že i ten nejzastřenější náznak z úst muže, ke kterému cítí silnou náklonnost, je…

81.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 21.leden

Několik jiskřiček: Bůh - Láska Denně rozjímáme, myslíme, vyslovujeme "Boží láska". Pokusme se nahlédnout v její hlubiny! Jsou závratně krásné. Bůh je Láska. Láska je Jeho podstatou. Zcela láska a jen láska. Není schopen leč lásky. Vše jiné by bylo…

80.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 20.leden

Moc svatosti Tak rád bys vykonal mnoho. Nuže, posvěcuj se mnoho! Čím víc Boží lásky si získáš, tím víc je v tobě činný Bůh. Pramen všeho života a svatosti se stále víc otvírá a tryská mocněji. Přirozená plodnost je omezená, nadpřirozená může stále…

79.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 19.leden

Hle, čím máš být! Bůh nám dává existenci z trojího vznešeného důvodu: Máme být: 1. odleskem Jeho krásy, to jest svatosti, 2. pomníkem, dílem Jeho dobroty, 3. holdem Jeho Majestátu Jdi s tím požadavkem ke každému úkolu! Bude tě to zvedat, zvát…

Nepolevuj ve svém díle

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť, jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl…

78.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 18.leden

Apoštolát je práce na spáse duší. Je to podíl na vykupitelském díle Kristově. Vyplývá z víry, že jsme údy téhož mystického těla Kristova - Církve. Kdo nenosí v srdci jako sladké břímě Kristovo touhu po spáse celého světa, ten nepochopil Kristovo…

Komedie dell´arte .. volné pokračování povídky "To nevymyslíš!"

http://katis.cz/1012/pov-dka-to-nevymysl Jen pojďte blíž a slyšte, co se na tom plese (pozn. red. Děkanátní ples ve St.Městě dne 15.01.2011) odehrálo.

77.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 17.leden

Ctižádost zdánlivě nevinná chyba, ale je to hrozná nemoc a pramen starých jiných chorob. Je žalostným dědictvím po prarodičích, kteří zatoužili být jako Bůh. Odtud na ni tak strašná kletba. Co životů a národů zničila! Co štěstí zahnala z duší, jaký…