Pod lupou

inspirace

61. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 1.leden

Trojí snaha Ve jménu Páně do nového roku! S plností vnitřní energie, s bezměznou důvěrou v Boží pomoc, s veškerou rozhodností učinit tento rok svatým. To znamená skládat jeden svatý úkon k druhému. Dát romu roku nejbohatší náplň. To se stane, budeme…

60. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 31.prosinec

Vzpomínáme: Uplynulý rok - to byl čas - a čas jest milost a možnost posvětit se, konat dobro, získat si zásluhy. - Dnes náš blaží každé vítězství nad sebou, sebezapření, heroismus pokory, lásky. A což až uvidíme velikost Boží tváří v tvář? - Dnes…

TŘI SÍTA

Jednou přišel kdosi celý rozčilený k Sokratovi: "Sokrate, slyšel jsi, co udělal tvůj přítel? To ti musím hned vyprávět." "Okamžik, prosím tě", přerušil ho mudrc. "Prosel jsi to, co mi chceš říct, třemi síty?" "Třemi síty?", podivil se muž. "Ano, můj…

59. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 30.prosinec

Moc mlčení Zatímco vše trvalo v hlubokém mlčení a moc ve svém běhu ku polovici cesty dospěla, všemohoucí Slovo Tvé, Pane, z nebe přišlo od královských sídel... (Moudr. 18, 14-15). Největší div světa - Vtělení Božího Syna - se stalo za hlubokého…

58. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 29.prosinec

Chudoba - to byl první znak, dle něhož měli pastýři poznat Spasitele světa. Ten znak byl Kristu Pánu drahý. Opatroval si jej celý život, dal mu skvělé zazářit a triumfovat na kříži. On - obnažený, o vše připravený dává ráj kajícímu lotrovi,…

Povídka "To nevymyslíš!"

Kdo mě zná, může potvrdit, že na seznamování mám vyloženě pech a převážně jsem zažívala perné, horké až útrpné chvilky, které mi čas od času připravují i jiní, ale ponejvíc uchazeči sami (svou podivínskostí), ale také já sama svou měkkostí a…

57. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 28.prosinec

Zpytování svědomí Blíží se konec roku. Velké zpytování práce - života - svědomí. Nejsmutnější zjev: ztratit svědomí! Nejšťastnější: Člověk jemného svědomí. Denně je cvičil, takže ono reaguje i na dobrou nebo zlou maličkost. Denně se zpytovat je…

56. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 27.prosinec

Miláček Páně - titul ze všech šťastných nejšťastnější! Co si lze myslet většího a krásnějšího, než získat lásku Páně - a to lásku zvlášť velkou? Jsou miláčkové společnosti, lidu, národa, ale taková přízeň bývá nestálá! Co takových případů ukázala…

55. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 26.prosinec

Otevřená nebesa Svatý Štěpán kamenován. Kameny dopadají, krev teče, život hyne, bolesti rostou - a přece tento mučedník se dovede modlit za ty, kdož mu toto nejvyšší přirozené zlo způsobili. Dovedl to proto, že měl v sobě protihodnotu, protisilu - a…

54. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 25.prosinec

Ukázala se milost Boha, Spasitele našeho! Ukázala se Jeho dobrota a lidumilnost - Tento dojem má Církev svatá, když uvažuje přeněžné tajemství Narození Páně: "Děťátko se nám narodilo, a Synáček nám byl dán... Narodil se vám Spasitel, Kristus Pán!…