Pod lupou

inspirace

76.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 16.leden

"Ze srdce" Kristus Pán učí o odpuštění. Jeden člověk byl dlužen králi deset tisíc hřiven (asi 40 miliónů!) Král určil prodat ho, i ženu a děti - majetek. Tu on prosil - a král se smiloval a vše mu odpustil. Ale když šel dlužník od krále, potkal…

75.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.leden

Modlitba a sebezapření Apoštolé nemohli vymítnout zlého ducha z náměsíčného chlapce. Táží se, proč. A Kristus Pán odpovídá: "Takový duch se nedá vymítnout leč postem a modlitbou!" (Sr. Mt 17, 14-20). To jsou dvě mocnosti nás slabých: Modlitba a…

Blondýna pije čaj ..

... a tak to dopadá, když pije teplý čaj blondýna, která si pochopitelně chce co nejdéle uchovat zářivost chrupu. A jak známo, káva, čaj, víno a jiné poživatiny mohou po čase zanechat nějaké stopy. A tak už nějakou dobu pije teplý čaj slámkami. A…

74.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.leden

Moc poznání Boha Nejvyšší úkon rozumové bytosti jest poznávat Boha. V poznání se spojují dva póly. Poznávat znamená zasnubovat se s věcmi, přijímat je v sebe. V poznání Boha z lásky a v pokoře duše slaví své zasnoubení s Bohem (sv. Augustin).…

Telefonická objednávka pizzy v roce 2015 v EU

úsměvné i znepokojivé .. došlo mi mailem jak jinak Objednávka pizzy v roce 2015 v EU - telefonicky: Pizzaservis: Dobrý den! Děkujeme, že jste zavolali Pizzeriu Volcano. Můžeme .. Zákazník: Dobrý den, rád bych si něco objednal. P: Můžete mi nejdříve…

73.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 13.leden

Svatý křest Dnes se slaví památka křtu Páně. Lidstvo má být znovu upozorněno na svátost křtu, která je branou ke všem svátostem. I nám se té svátosti dostalo. Máme jít celým životem u vědomí: Jsem pokřtěn, jsem Božím dítětem, jsem Kristův. Jako…

72.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 12.leden

Soucit je cit s bolestí druhého. Je znamením jemné duše, ušlechtilého charakteru, velikého srdce, které má dosti místa pro bolesti druhých. Je znamením duše nesobecké. Ben Hur je po hrozných útrapách na galejích, bojích, v Antiochii v rozkošném…

71.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 11.leden

Program dne Začni den s duchovním programem, abys ho nepromarnil, aby ses neodchýlil. 1. Nes si do dne krásnou, posvátnou myšlenku, jíž se chceš věnovat a jí vše posvětit. 2. Čeho zlého se chceš zvlášť varovat? 3. Co zvlášť krásného chceš vykonat…

Tříkrálová sbírka 2011 ve Starém Městě

Jako vedoucí skupinky se Tříkrálové sbírky (ve vedlejší farnosti) účastním už roky. Hned na úvod musím pobaveně dodat, na co P. Tomáš Holub na CHO ani nepomyslel. On rozebíral téma "ale vyhnul se mu" (pozn.: pasáž o milosrdném Samaritánovi), ale ze…

70.Minutěnka s Josefem Hlouchem - 10.leden

Plodný život "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřeže, avšak každou, která nese ovoce, očistí, aby nesla ovoce více." (Jan 18, 1-2). Vážný pohled. Výstraha těm, kdož se domnívají, že když…