Pod lupou

inspirace

44. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 15.prosinec

Advent Panny Marie Boží Syn se již vtělil. Pro Pannu Marii stal se skutečností, která vše ostatní převyšuje, na sebe soustřeďuje. Vše jest postaveno do služebnosti tohoto tajemství. Ono táhne a poutá Pannu Marii zcela do nitra. Hluboké klanění -…

43. Minutěnka s Josefem Hlouchem - 14.prosinec

Positivně! Nedívej se, z čeho by ses měl bát, ale hledej, co bys dobrého mohl vykonat. Nemysli na to, co opouštíš, čeho se vzdáváš, ale na to, co můžeš vykonat, co máš! Dítě si hraje. Přijde tatínek. Malá běží mu do náruče. Ani si nevzpomene, že…

Minutěnka - 13.prosinec

Světec a advent! S milostí Boží - za cenu přísné koncentrace a plného osvobození se od sebe samého byl uchvácen Bohem. Jeho život stále připomíná nadpřirozený, vyšší, krásnější svět. Dal přednost bláznovství Kristovu před chytrostí světáka. Poněvadž…

Minutěnka - 12.prosinec

Kdo zvítězí? 436 - 26 V Quo vadis (295 - 6) sv. Petr, vida zlobu a moc pohanského Říma, v duchu hovoří se svým Božským Mistrem: "Pane, co si počnu s tímto městem, do něhož jsi mne poslal? Jemu patří moře a pevniny, jemu patří zvěř na zemi i vodní…

Minutěnka - 11.prosinec

Těsná brána - úzká cesta Ježíš řekl: "Vcházejte těsnou branou! Neboť široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kteří ji nalázejí…

Minutěnka - 10.prosinec

Hlásíme se do služby Vtělení Syna Božího jest božským ohniskem celého světového dějství, duchovním poutem, magnetem zvláště duší, povolaných k dokonalosti, vrcholné dílo Nejsvětější Trojice! Při vzpomínce na ně padáme na kolena na znamení úcty a…

Zpytování svědomí - inspirující tip II.

Vždy nejde především o to, co by člověk dělat neměl, nýbrž co by dělat měl. Svobodu nelze výlučně chápat jako osvobození od něčeho (negativně), ale především jako svobodu k něčemu. Příkazy a zákazy nechtějí život a svobodu člověka omezovat, ale…

Josef Doubrava - Mozaika naslouchání (II.)

V "I.díle" jsem se věnovala myšlenkám z této knížky, teď se budu věnovat otázkám a odpovědím. Věřícím lidem různorodého věku a stáří byly pokládány vždy 3 tytéž otázky: 1. Proč věříš v Boha, 2. Po čem nejvíce toužíš, 3. Co vzkazuješ nevěřícím lidem.…

Pánova klinika

Toto mi přišlo mailem a moc se mi to líbilo. Šiel som na preventívnu prehliadku a zistil som, že som chorý: Keď mi Pán zmeral tlak, zistil som, že moja láska bola na "nízkej úrovni." Pri meraní teploty teplomer zaznamenal 40 st. strachu. EKG…

"Internacionála" německy

Příběh od Pierre Lefévreho - "Internacionála" německy