Pod lupou

inspirace

Hovorí nenarodený

Nevravte o nej, že ma zabila, to vtedy krivo stúpila, bez Boha zákon, cesta zlá ju k tomu kroku doviedla. Nevravte o nej, že je zlá, to vtedy inak nemohla, kto z vás jej o mne povedal, že už mám dušu, že ona ju tiež má, len si ju kdesi v dobe zla na…

Minutěnka - 9.prosinec

Kdo - a jak? přichází ke mně ve sv. přijímání? Vtělený Bůh! 1. s plností své božské všemohoucnosti 2. s nevýslovným bohatstvím svých zásluh 3. s nekonečnou láskou svého milosrdenství 4. s láskyplnou mocí svého života. Z toho všeho chce nám dáti. Jak…

Minutěnka - 8.prosinec

Důstojný stánek Boha Veliké tajemství Neposkvrněné uskutečnil Bůh, aby v P. Marii připravil svému Synu důstojný stánek. Vše tu bylo ve službě Božího Syna. Tímto tajemstvím naznačuje Bůh usměrnění a zdůvodnění, jaké má mít naše snaha o čistotu a…

Minutěnka - 7.prosinec

Radost Advent je doba pokání, ale radostného! "Vyšlo jasné Slunečko, za mrakem se chvěje, dříve než se nadějem, zář svou porozleje!" Radost má v životě přirozeném i nadpřirozeném nesmírnou cenu. Radost je slunce, bez něhož nic neroste a vše záhy…

Nejsem si jista...

... zda je žádoucí klamat dětské mysle povídáním o tom, že dárky nosí Ježíšek. Obvykle se takto malým dětem přibližuje život Ježíše přiměřeně jejich věku. Ale něco jiného je povídat si s nimi s náhledem vykreslení jeho osobnosti a něco jiného…

Minutěnka - 6.prosinec

Skryté dobro Svatý Mikuláš konal tajně dobro, aby zachránil duše od zkázy. Skryté dobro - jest dobro zvlášť krásné, poněvadž má podobu pokory. "Aď neví levice, co činí pravice", prví o dobrých skutcích Kristus Pán. Stačí, že Bůh to vidí! Čím víc…

Minutěnka - 5.prosinec

Adventní volání "Přijď, Pane Ježíši!" - to je vlastní obsah adventních tužeb. Je v tom oslava Krista Pána. Je v ní trojí vyznání: 1. Bože, potřebujeme Tě! 2. Ty můžeš všecko! 3. Ty nám pomůžeš, důvěřujeme! Kéž máme v těchto dnech posvátného toužení…

Minutěnka - 4.prosinec

Při svaté zpovědi.. Svatá zpověď je nejvnitřnější setkání člověka s Bohem, člověka, který předkládá svou bídu, naděje a tužby své duše Bohu. Škoda, že mnohý při sv. zpovědi příliš hledí na to, co mu řekne a duchovně dá kněz, a tak málo vidí, prožívá…

Minutěnka - 3.prosinec

K Tobě pozvedám duši svou! Překrásný obraz na začátku adventu: K Tobě pozvedám duši svou! Gesto, které touží být celoživotním usměrněním. Umět to - je štěstí, velká milost! K Tobě, Bože, jenž jsi všemohoucí, jenž mne miluješ - jsi můj Otec! K Tobě -…

Minutěnka - 2.prosinec

Pokušení.. Je Boží dopuštění, aby se ukázalo, jak velká je naše víra, láska, zda v lásce jsme zakořeněni a upevněni. Je to příležitost vyznamenat se, získat si zásluhu - nové nebe pro věky, novou slávu Bohu provždy. Když Ježíš porazil a zahnal na…