Pod lupou

inspirace

Loni uplynulo 100 let od ukončení války v Dolomitech

Mým cílem není rozsáhle rozebrat Dolomity. Ostatně, není na to ten prostor. Je však dobré si připomínat 1. světovou válku a nezapomínat. Taktéž to může být vítané přiblížení pro ty, kdo ještě v Dolomitech nebyli.

7.1.2018 byl svátek Křtu Páně

.. a já bych se opět ráda pokusila zformulovat pár myšlenek od P. Artura Kozíka.

Volba prezidenta - ale ne srdcem, rozumem (a sami za sebe)

Teda, nikdy bych si nemyslela, že zrovná já napíšu pár řádek k volbě prezidenta. Vždy jsem se tomu vyhýbala širokým obloukem a mj. nesnáším - což naštěstí už opadlo, aspoň u nás - agitky v kostelích před volbama, koho mají křesťané volit. To je…

Návod pro ty, kdo po delší době půjdou do práce

Jakožto "ostřílený pracovní matador" mě napadlo, že můžu napsat nějaké postřehy pro ty, kdo půjdou po delší době do práce např. po mateřské nebo kdo nově nastupují /kdo se nově rozkoukávají/.

A proč zrovna ne Ty?!

Je možné setkávat se s tím, když někoho postihne něco těžkého (např. nemoc), má tendenci říkat: "A proč zrovná já?"

List Galatským

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho, Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věku. Amen. ( Ga 1, 3-5) Divím se, že se od toho, který…

První Paralipomenom

Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Chebrónu. Řekli: "Hle, jsme tvá krev a tvé tělo. Už tenkrát, když byl králem Saul, vyváděl a přiváděl jsi Izraele ty. Tobě Hospodin, Tvůj Bůh řekl: "Ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad mým…

Být než mít

Před časem jsem se dotkla tématu o zmenšující se pravděpodobnosti mít vlastní dítě, o tom, že jsme už o jedno přišli, o tom, co jsme prožívali, jak jsem to zpracovala (zejména v článcích "Narodil se Kristus Pán" a "O jednotě".

To nevysvětlím....

Mám to ale nekončící peripetie! Dva dny po napsání článku "Perfect day", po ztrátě a nalezení slunečních brýlí, mi nejspíš při nasedání do auta ve Zlíně, vypadla čepice! Zjistila jsem až doma, že ji postrádám. Tak tu už nemám.. A aby toho nebylo…

Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život,

kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza. (Př 13, 3)