Pod lupou

inspirace

Minutěnka - 3.prosinec

K Tobě pozvedám duši svou! Překrásný obraz na začátku adventu: K Tobě pozvedám duši svou! Gesto, které touží být celoživotním usměrněním. Umět to - je štěstí, velká milost! K Tobě, Bože, jenž jsi všemohoucí, jenž mne miluješ - jsi můj Otec! K Tobě -…

Minutěnka - 2.prosinec

Pokušení.. Je Boží dopuštění, aby se ukázalo, jak velká je naše víra, láska, zda v lásce jsme zakořeněni a upevněni. Je to příležitost vyznamenat se, získat si zásluhu - nové nebe pro věky, novou slávu Bohu provždy. Když Ježíš porazil a zahnal na…

Advent - čas pokoje a radosti

Než začal advent, zažila jsem i pár psychicky krizových situací, které mě ale v nitru provázely pár týdnů. Stala se ale velmi důležitá "věc". Učilo mě to pokoře a jsem přesvědčená, že to svým způsobem byl i Boží záměr, neboť jsem mu daleko více…

Testing brýlí

Dnes přišlo ráno, takové klasické, jak bývává. Až na to, že jsem nemohla najít své brýle. A protože vstávám tak akorát, abych tak akorát přišla včas do práce, nebyl čas na nějaké hledání, nebo spíš - velmi málo. Navíc brýle bez brýlí se těžko…

Minutěnka - 1.prosinec

Zdvořilost Je to přirozená ctnost, která bývá zvláštním kouzlem osobnosti. Je dechem důstojnosti a skromnosti. Je znamením jemného člověka. Je ovocem sebeovládání, ušlechtilosti a dobroty. Nenech se vyprovokovat k neuctivému slovu! Zdvořilý vždy…

Minutěnka - 30.listopad

Vděčnost Jedna z největších okras charakteru! Jest vyzněním pokory a popřením pýchy, která neuzná svou závislost na druhém a tedy ani povinnost vděčnosti, vděčnost jest nejjemnější a nejspolehlivější prosbou za další přízeň. Sv. František Saleský se…

Minutěnka - 29.listopad

Trpělivost Život není bez protivenství. A ta se nezdolají bez trpělivosti. Beránek Boží .. "Učte se ode mne, jsem tichý a pokorný srdcem.." Doutnajícího knotu neuhasí, nalomené třtiny nedolomí... laskavě osloví i svého zrádce Jidáše, modlí se za své…

Minutěnka - 28.listopad

Blíženská láska... ..ovoce lásky k Bohu, ověření té lásky. Kdybys nemiloval bližního, kterého vidíš, jak bys miloval Boha, kterého nevidíš! Nejkrásnější láska jest pokračovat v té lásce, jaké se nám dostalo od Ježíše. Láska k bližnímu si nevybírá.…

Minutěnka - 26.listopad

Užitek z bohoslužby V Mešní modlitbě 24. neděle po sv. Duchu prosíme, aby Bůh vyburcoval naši vůli, abychom se horlivěji snažili o užitek z bohoslužby. - Bohoslužba - zvláště její vrchol - Mše svatá jest nevýstižný pramen všeho nebeského požehnání a…

Minutěnka - 25.listopad

Umění vzlétnout Co věcí se děje, které snadno rozruší naše nervy, vnesou v duši neklid, oslabí lásku a důvěru, hodnotu našich skutků a tedy i modliteb! Je to nedozírná škoda! Víme přece, že všecko má být prostředkem a nástrojem větší lásky a…

« novější 1 15 28 37 38 39 40 41 42 43 55 starší »