Pod lupou

inspirace

Krvežíznivý román na pokračování..

...aneb MÁTE KREV V ŽILÁCH? DARUJTE JI! Aspoň tak zní výzva Společnosti pro transfuzní lékařství ČSL JEP, pod jejíž záštitou a za spolupráce autorů: MUDr. P.Turek CSc., MUDr. J. Masopust, MUDr. V. Řeháček - byla vydána brožurka ve 3.vydání (rok 2010…

Minutěnka - 24.listopad

Velikán v lásce k sebezapření Svatý Jan od Kříže - podivuhodný zjev v zástupech světců! - R. 1563 vstoupil ke Karmelitánům a hned od počátku vedl život modlitby a sebezapření - a proto život nejúspěšnější. Žil ve starosti o dva úkoly: 1. Stále se…

Minutěnka - 23.listopad

Odevzdanost do vůle Boží

Výsledky odborného prozkoumání zamřížkovaných zpovědnic

Po delší době jsem usoudila, že mi nezaškodí změnit luft. Tzn. zkusit jiného zpovědníka a jiný kostel. Nic proti stávajícímu (obojímu), ale měla jsem pocit, že se potřebuji i v tomto směru posunout někam dál. Já, zvyklá chodit ke františkánům a mj.…

Minutěnka - 22.listopad

Moc mše Svaté Kdysi sdělil Pán sv. Mechtildě, jak a proč přichází do našich srdcí: "Přichází tak pokorně, že nikdo není příliš nepatrný, aby se k němu nesklonil, když po tom člověk touží. Přichází s tak velkou trpělivostí, že i hříšníka trpělivě…

Žalm 143 - Hospodine, slyš mou modlitbu

Žalm Davidův Hospodine, slyš mou modlitbu, přej sluchu mým prosbám, odpověz mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost. Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Nepřítel mě pronásleduje, můj život tiskne…

Minutěnka - 21.listopad

Dobrota Von Le Fort píše, jak manželka Pontia Piláta poslala svou komornou Praxedu k Pilátovi, aby neměl nic se Spravedlivým - Kristem! Praxedes sděluje své paní dojem, když uviděla Krista Pána: "Zmučený, ale nejúchvatnější na něm byla ta dobrota,…

Minutěnka - 20.listopad

Sláva a čest v nebi Svatý Jan vidí v obraze nebeského Jeruzaléma slávu vyvolených. Praví, že "Králové země přinesou do nebe svou slávu a čest". (Zj 21,34) - Králové země - to jsou svatí, vpravdě vznešení, první! Nebeskou slávu jim připraví Bůh, ale…

Minutěnka - 19.listopad

Vidět věčné hodnoty R.1228. Třeskutá zima! Mladičká 21 letá kněžna durinská sv. Alžběta byla svým krutým švagrem Jindřichem Raspem vyhnána ze svého hradu. Se svými třemi dětmi bloudila nocí - až děti uložila na první noc v Eisenachu kdesi ve chlévě.…

Minutěnka - 18.listopad

Důvěra v Boha Jaká to byla situace! Maria a Marta a zástup před Lazarovým hrobem! Kámen na hrobě - ale snad už ven pronikal zápach. Ježíš řekl: "Odvalte kámen!" Maria jemně: "Pane, již zapáchá, neboť jest čtyři dny v hrobě." A Ježíš: "Neřekl jsem ti…

« novější 1 15 28 38 39 40 41 42 43 44 55 starší »