Pod lupou

inspirace

Minutěnka - 17.listopad

Nejen práce, ale též pracující Don Sarto - budoucí papež Pius X. - jako arcikněz v Salzanu jde k židovi Jacusovi. Vykládá mu o Božím zákonu, o majetku, že jsme povinni činit dobré. Žid se táže, co by měl činit. Světec: "Ve vaší přádelně pracuje pro…

Minutěnka - 16.listopad

Boží stánek v srdci "Bože, Tys připravil Sobě v srdci sv. Gertrudy - panny, líbezný příbytek... " Hluboké tajemství vyvolení, tajemství milosti a spolupůsobení s ní. Koncentrace lásky a všech snah - na Krista - a jediná touha a žízeň: poznat to, co…

Stručný pohled ze zákulisí povah ...

... a způsobů komunikace

Minutěnka - 15.listopad

Maličkosti Poněvadž vše konáme v přítomnosti Božího Majestátu - vše konáme jako údy tajemného Těla Kristova - poněvadž se i "nejmenší" maličkost promítne v našem osudu na věčnosti - není nic maličkostí, vše je závratně veliké a významné. Maličkosti…

Zásady křesťanského života

Následující text jsem četla na obrázku Turzovské Panny Marie: Menej vzdychaj, viac spievaj, menej k zemi, viac k nebu sa dívaj, menej sa hnevaj, viac sa modlievaj, menej plánuj, viac podnikaj, menej s ľuďmi, viac s Bohom počítaj, menej rozkazuj,…

Minutěnka - 14.listopad

... Radují se andělé ... Mešní Vstup na svátek sv. Josafata vyzývá k radosti ze sv. Josafata "nad jehož utrpením se radují andělé a oslavuji Syna Božího..". Bylo to utrpení slavné a svaté a krásné. Pastýř dal život za své ovce. Dal jej rád, život…

Z kuchyně jedné blondýny ...

Milí moji, už po xy-té stojím u dřezu a utírám umyté nádobí, jehož činnost u nás nesnáší naprosto nikdo. Myslím na to, kdy už konečně tady toto doutírám, mezitím si pro něco odskočím a zase plna zamyšlení beru do rukou utěrku. Začínám utírat další…

Minutěnka - 13.listopad

Boží velebnost

Minutěnka - 12.listopad

Vazby hříchů V mešní modlitbě 23. neděle prosíme, abychom byli osvobozeni od vazeb hříchů, do kterých jsme upadli... Hřích uvaluje různé vazby na člověka. Co zlého kdo činí, s tím se vnitřně spojuje. Zlem si nasazuje pouta. Svírá rozum - zatemňuje,…

Zpytování svědomí - inspirující tip I.

Způsobů, jak se připravovat na svátost smíření, je celá řada. Proto i to, co uvedu, berte jako jeden z mnoha mnoha variací. Spíš je to inspirující tip. Čerpala jsem z knížky Confiteor-Příprava na svátost smíření, kterou z různých pramenů sestavil…

« novější 1 15 28 39 40 41 42 43 44 45 55 starší »