Pod lupou

inspirace

Minutěnka - 20.listopad

Sláva a čest v nebi Svatý Jan vidí v obraze nebeského Jeruzaléma slávu vyvolených. Praví, že "Králové země přinesou do nebe svou slávu a čest". (Zj 21,34) - Králové země - to jsou svatí, vpravdě vznešení, první! Nebeskou slávu jim připraví Bůh, ale…

Minutěnka - 19.listopad

Vidět věčné hodnoty R.1228. Třeskutá zima! Mladičká 21 letá kněžna durinská sv. Alžběta byla svým krutým švagrem Jindřichem Raspem vyhnána ze svého hradu. Se svými třemi dětmi bloudila nocí - až děti uložila na první noc v Eisenachu kdesi ve chlévě.…

Minutěnka - 18.listopad

Důvěra v Boha Jaká to byla situace! Maria a Marta a zástup před Lazarovým hrobem! Kámen na hrobě - ale snad už ven pronikal zápach. Ježíš řekl: "Odvalte kámen!" Maria jemně: "Pane, již zapáchá, neboť jest čtyři dny v hrobě." A Ježíš: "Neřekl jsem ti…

Minutěnka - 17.listopad

Nejen práce, ale též pracující Don Sarto - budoucí papež Pius X. - jako arcikněz v Salzanu jde k židovi Jacusovi. Vykládá mu o Božím zákonu, o majetku, že jsme povinni činit dobré. Žid se táže, co by měl činit. Světec: "Ve vaší přádelně pracuje pro…

Minutěnka - 16.listopad

Boží stánek v srdci "Bože, Tys připravil Sobě v srdci sv. Gertrudy - panny, líbezný příbytek... " Hluboké tajemství vyvolení, tajemství milosti a spolupůsobení s ní. Koncentrace lásky a všech snah - na Krista - a jediná touha a žízeň: poznat to, co…

Stručný pohled ze zákulisí povah ...

... a způsobů komunikace

Minutěnka - 15.listopad

Maličkosti Poněvadž vše konáme v přítomnosti Božího Majestátu - vše konáme jako údy tajemného Těla Kristova - poněvadž se i "nejmenší" maličkost promítne v našem osudu na věčnosti - není nic maličkostí, vše je závratně veliké a významné. Maličkosti…

Zásady křesťanského života

Následující text jsem četla na obrázku Turzovské Panny Marie: Menej vzdychaj, viac spievaj, menej k zemi, viac k nebu sa dívaj, menej sa hnevaj, viac sa modlievaj, menej plánuj, viac podnikaj, menej s ľuďmi, viac s Bohom počítaj, menej rozkazuj,…

Minutěnka - 14.listopad

... Radují se andělé ... Mešní Vstup na svátek sv. Josafata vyzývá k radosti ze sv. Josafata "nad jehož utrpením se radují andělé a oslavuji Syna Božího..". Bylo to utrpení slavné a svaté a krásné. Pastýř dal život za své ovce. Dal jej rád, život…

Z kuchyně jedné blondýny ...

Milí moji, už po xy-té stojím u dřezu a utírám umyté nádobí, jehož činnost u nás nesnáší naprosto nikdo. Myslím na to, kdy už konečně tady toto doutírám, mezitím si pro něco odskočím a zase plna zamyšlení beru do rukou utěrku. Začínám utírat další…