Pod lupou

inspirace

Smíme následovat svaté? Dokonce jsem k tomu povoláni!

Dne 1.11. jsme si připomínali svátek všech svatých. Tyto dny mě homílie františkána P. Gabriela v širokém záběru oslovují. Pokusím se tedy o parafrázi jeho myšlenek z toho dne.

Minutěnka - 2.listopad

Proč? - Úsudek dušiček Duše v očistci trpí nesmírně. Podstatou trestu je, že ještě nesmějí vidět Boha a z toho patření se radovat. Již vědí, jak velký, krásný, dobrotivý jest Bůh! A toho Dobra a Štěstí ještě nesmějí mít! A vědí, proč! Ten a onen…

Mléčná rýže a její vychytávky

Sotva jsem dnes dopsala článek, tak v odstupu ani ne jedné hodiny už píšu další, a to jsem ani netušila, že budu. A už vůbec ne, jaký vylepšovák vymyslím. Kdybych byla moc troufalá, řekla bych, že je to podobný postup, jako objevení Penicilinu, jen…

STÁŘÍ podruhé

Svým titulkem reaguji na nedávný článek http://karel-ctvrty.signaly.cz/1010/stari (který mě tématikou a biblickým provázáním hodně zaujal). Inspiroval mě k nezaváznému pokračování na toto téma. To, co píšu, o tom už přemýšlím dlouho, Karlův článek…

Benefiční koncert na podporu stavby sirotčince v Ghaně

Dne 16.10.2010 se v kostele Sv. Františka Xaverského uskutečnil benefiční koncert na podporu stavby sirotčince v Ghaně.

1. list Korintským

Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. (1K 1,3) Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. (1K 1, 10)…

1. Královská

Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově, a tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoli. (1Kr 2, 3)…

Žalm 32 - Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka,…

Alfonz Böhm - Epištoly o láske a bolesti

Zjistila jsem, že se oplatí dělat revizi knihovniček a oprášit tituly, které jsme ještě jakživ nečetli, ale v konečném důsledku nám poskytnou velmi cenné informace. Možná pro řadu lidí, zvyklí na moderní dobu bez přemýšlení o skutečné hodnotě života…

Joni Eareckson

Existuje řada lidí (osobností), jejichž životy, hluboké (auto)biografické příběhy, mne velmi oslovují. Je až překvapivé, že lidi s "pohnutým osudem" znám v reálu málo, ale o to více se s nimi setkávám v knížkách. A dosud nepřestávám žasnout, jakou…

« novější 1 15 28 41 42 43 44 45 46 47 55 starší »