Pod lupou

inspirace

Marek

Je psáno u proroka Izaiáše: Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! (Mk 1, 2-3) Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. (Mk 1, 4) Lékaře…

Jozue

Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tototo zákona ať se nevzdálí od tvých úst.…

Podzimní modlitba B.Reynka

Bohuslav Reynek - Podzimní modlitba Bože, kol tvých zářných zdí má duše chodí sirá, patří toužebně a nikdo, nikdo neotvírá, neotvírá oken, neotvírá dveří. Zlaty, teply jsou tvé stany, ale zde se záhy zšeří, a v mé duši plamének již chladne, pohasíná…

Lasse Lucidor - Rozmluva smrti a sebejistého člověka

ČLOVĚK A SMRT - Lasse Lucidor (1938 - 1674, Lars Johansson) Rozmluva smrti a sebejistého člověka: Člověk: V rozkošnictví, rozmarnosti, tam má člověk svoji vlast. Smrt: Po smrti žít v blaženosti předčí všechnu světskou slast. Člověk: Štěstím přímo…

Jiří Kolář - Prométheova játra, 1950

Všichni přemýšlejí o lidstvu a nikdo nemyslí na člověka, všichni mluví o knihách a nikdo neumí říct poctivé slovo, všichni volají po sbratření národů a nikdo neumí podat ruku, všichni budují a nikdo nevidí postavené, všichni si přejí vzkříšit svět a…

Charles R. Swindoll a jeho sdělení

Charles R. Swindoll: Bylo jaro, ale chtěl jsem, aby bylo léto - s jeho dlouhými teplými dny a možností být hodně venku. Bylo léto, ale já jsem chtěl, aby byl podzim - s jeho pestrým listím a chladným průzračným vzduchem. Byl podzim, ale já jsem…

Návštěva Svatého otce Benedikta XVI. v ČR

Jsem plna nezměřitelné milosti od Pána, že jsem mohla s papežem Benediktem XVI.(Brno) a s dalšími věřícími slavit mší svatou a být v jednotě Kristově. Byla jsem z těch, která se na návštěvu papeže chystala, ale zároveň jsem měla rozporuplné pocity,…

Nemocní sami sobě darem a lékem

V Kyjově jsem se jako doprovod zúčastnila Setkání stomiků (stomie = vývod střeva, buď kolostomie = vývod tlustého střeva, ileostomie = vývod tenkého střeva, urostomie = vývod močovodu). Nepamatuji si, kdy mě naposled tak obohatilo společenství lidí,…

Desatero zásad mezilidských vztahů

Desatero zásad mezilidských vztahů 1. Formovat sebe samých 2. Nemluvit vždy o svých právech 3. Na utrpení a urážky se nedívat zvětšovacím sklem 4. Nereagovat hněvem 5. Mít smysl pro humor 6. Přijat jiné takové, jací jsou 7. Naučit se přijmout sebe…

Dolomitský zápisník - evangelizační

Každá skalka a skála mě v Dolomitech duchovně formovala. I rostliny, příroda, průzračná voda.. Bůh mi dal nahlédnout do nevídaných krás a také mě vedl, nabídl mi poznávat Jeho v lidech, situacích a také jsem Jím byla celou dobu naplněná. DĚKUJI.