Katarína

inspirace

Miluj Hospodina svého VELMI

Milí moji, místo 4.kající pobožnosti, na které jsem nebyla a další taktéž nebudu, neboť budu mimo UH, St.Města, (ale možná i mimo sebe, kdoví), mi dovolte se krátce zastavit u některých myšlenek. Zaujalo mě kázání vojenského kaplana P. Petra Fialy a…

Ženská spiritualita v pomáhajících profesích

Z přednášky Mgr. Lucie Hornové a MUDr. Halky Korcové ze VII. Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici. Zajímavé srovnání temné sestry v každé z nás, žena, spiritualita a cyklus, osobní spokojenost.

Jan

"Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co jest." (Jan 1, 1-3) "Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." …

Rút

Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. (Rt 1, 16) Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! (Rt 1, 17) Hospodin s vámi. (Rt 2,4) Nechť ti Hospodin oplatí za tvůj skutek. (Rt 2, 12) Požehnán buď ten, kdo se tě ujal! (Rt 2, 19) Požehnán buď od…

3. Kající pobožnost (7.3.), téma: bohoslužba za uzdravení rodových kořenů

Letošní kající pobožnosti postní doby s P. Miroslavem Suchomelem se nesou v duchu uzdravování rodových kořenů. Jde o velmi dobře zvolené a důležité téma. Vládne hřích, temnota, ale taky je tu významný prvek dědictví předků - jejich hříchů, vin. Zlo…

Předvoj

Právě jsem se vrátila z Brna ze VII. konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici. Jsem unavená z celého dne pouze fyzicky, ale plná velké dávky vzpruhy duchovní a šťasná. Ne, to není správné slovo. Plná Božích milostí a radostí srdce. Ještě to…

Pleťová maska forever!

Minulou sobotu jsem nejen kvůli osvěžení pleti (před nedělní mší svatou), ale také proto, že jsem si vzala k srdci slova, abychom nebyli jako farizeové, kteří když se postí, mají ztrápený obličej a sypou si na hlavu popel, nýbrž se máme umýt a má z…

A za koho mě pokládáte vy?

Nedávno jsem se zúčastnila přednášky, která než skutečné křesťanské jádro mi spíš připadala, že jsem se ocitla v kruhu podivných lidí, kteří by sami potřebovali očistu. Ještě doteď to nemohu setřást. Přitom plakátek ničemu takovému nenasvědčoval.…

2. Kající pobožnost (28.2.), tématický celek: uzdravení rodových kořenů

Docela jsem očekávala, jaké téma načne P. Miroslav Suchomel, jelikož je zvykem, že celá doba kajících pobožností je tématicky rozdělena. V 1.části jsme víceméně probírali všeobecné téma, ale teď si uvědomuji, že je to dobré, poněvadž než se…

Lukáš

Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude po všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Lk 2, 10 - 11) Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. (Lk 2, 14) Jak to, že jste mě hledali?…

« novější 1 14 27 40 42 43 44 45 46 47 48 53 starší »