inspirace
4. 10. 2010 17:43
Rubrika: Pasáže z Bible

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka,…


2. 10. 2010 22:32

Zjistila jsem, že se oplatí dělat revizi knihovniček a oprášit tituly, které jsme ještě jakživ nečetli, ale v konečném důsledku nám poskytnou velmi cenné informace. Možná pro řadu lidí, zvyklí na moderní dobu bez přemýšlení o skutečné hodnotě života…


27. 9. 2010 17:55
Rubrika: Různé

Děcka, když jsem si přečetla tyto Valašská moudra, myslela jsem si, že od smíchu upustím do gatí. Prosím, nepohoršujte se nad některými expresivními výrazy, myslím, že by to výstižněji popsat stejně nešlo. Tyto moudra jsem dostala na email - jak…


21. 9. 2010 15:47

Existuje řada lidí (osobností), jejichž životy, hluboké (auto)biografické příběhy, mne velmi oslovují. Je až překvapivé, že lidi s "pohnutým osudem" znám v reálu málo (nejspíš mi neměli kdy přijít do cesty), ale o to více se s nimi setkávám v…


9. 9. 2010 14:53
Rubrika: Různé

Muž se ženou jedou tábořit. Postaví stan a večer se uloží ke spánku. Po nějaké době muž ženu vzbudí a říká: "Podívej se na nebe a řekni mi, co vidíš?" Žena: "Vidím milióny hvězd." Muž: "A co na to říkáš?" Žena chvíli přemýšlí a pak řekne: "Viděno z…


Všechny zdravím. Oblastní charita Uherské Hradiště - podrobnější podívání na její činnost, zde: http://www.uhradiste.caritas.cz/ - hledá zdrav. sestru do domácí zdravotní péče do terénu. Zatím jednu, ale: kuloárně vím, že jedna odchází za prací do…


28. 8. 2010 21:17
Rubrika: Fejetony a historky | Štítky: humor

Milí moji, všechno začalo tuze nevinně. Minulou sobotu jsme si s maminkou vyrazily na zámek Bojnice na Slovensko. I s mým bratrancem, kterého jsme na zpáteční cestě zavezly do Trenčína na vlak. Výlet byl krásný, zámek skutečně skvostný. V Motorestu…


19. 8. 2010 20:25

Spravedlivý z víry bude živ. (Ř 1, 17) Bůh nikomu nestraní. (Ř 2, 11) Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. (Ř 2, 13) Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří.…


Vždyť jsi tak veliký, Hospodine, Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe.. (2S 8, 22-23) Buď rozhodný! Vzchopme se! Za náš lid, za města našeho Boha! Hospodin nechť učiní, co uzná za dobré. (2S 10, 12) Milosrdenství a věrnost buď s tebou. …


13. 8. 2010 15:20
Rubrika: Názory-úvahy

Odmítneš-li jediného Boha, budeš zbožňovat modly. Nebudeš-li pěstovat svého ducha, budeš žít jen z dojmů. Uzavřeš-li se citu, budeš vydán pudům. Neobětuj se proto, aby ses stal tvrdým, abys zocelil svou vůli, aby ses stal "někým", neboť pýcha brzy…


« novější 1 16 30 42 43 44 45 46 47 48 59 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková