Pod lupou

inspirace

První Paralipomenom

Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Chebrónu. Řekli: "Hle, jsme tvá krev a tvé tělo. Už tenkrát, když byl králem Saul, vyváděl a přiváděl jsi Izraele ty. Tobě Hospodin, Tvůj Bůh řekl: "Ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad mým…

Svátek sv.Štěpána

Nedá mi nepodělit se s myšlenkami našeho P. Artura Kozíka z dnešní homílie. Poslední dobou mně právě mše na Sv.Štěpána a promluva kněze hodně zasahuje.

Být než mít

Před časem jsem se dotkla tématu o zmenšující se pravděpodobnosti mít vlastní dítě, o tom, že jsme už o jedno přišli, o tom, co jsme prožívali, jak jsem to zpracovala (zejména v článcích "Narodil se Kristus Pán" a "O jednotě".

To nevysvětlím....

Mám to ale nekončící peripetie! Dva dny po napsání článku "Perfect day", po ztrátě a nalezení slunečních brýlí, mi nejspíš při nasedání do auta ve Zlíně, vypadla čepice! Zjistila jsem až doma, že ji postrádám. Tak tu už nemám.. A aby toho nebylo…

Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život,

kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza. (Př 13, 3)

Perfect day

Velké díky všem poctivým lidem!

Chiara (Luce) Badano a Chiara Corbella Petrillo

Chiara (Klára) Chiara Badano a Chiara Petrillo. Dvě Chiary, obě pevné víry, hlasatelky evangelia, oběma skončila pozemská pouť a začali jinou pouť - věčného života. Obě svým životním postojem způsobily, aby lidé objevili skutečnou hloubku víry a…

Jazyk moudrých hojí..

kdežto někdo tlachá, jakoby probodával mečem /Př, 12,18 - Přísloví Šalamounova/

Tetralogie - 4.část: Od "galérky" k ambonu

S pojmem "galérka" se setkal téměř každý z Vás zcela jistě. Jsou to např. poslední místa v autobusu, těch pět sedadel vedle sebe, nebo v křesťanském slova smyslu kůr v kostele.

Den milých setkání

Ještě ani odpoledne by mě nenapadlo, jak požehnaný podvečer zažiji. A jakou myšlenku, poslání si z něho odnesu.

« novější 1 2 3 4 5 6 7 8 15 28 42 55 starší »