Pod lupou

inspirace

A proč zrovna ne Ty?!

Je možné setkávat se s tím, když někoho postihne něco těžkého (např. nemoc), má tendenci říkat: "A proč zrovná já?"

List Galatským

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho, Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věku. Amen. ( Ga 1, 3-5) Divím se, že se od toho, který…

První Paralipomenom

Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Chebrónu. Řekli: "Hle, jsme tvá krev a tvé tělo. Už tenkrát, když byl králem Saul, vyváděl a přiváděl jsi Izraele ty. Tobě Hospodin, Tvůj Bůh řekl: "Ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad mým…

Svátek sv.Štěpána

Nedá mi nepodělit se s myšlenkami našeho P. Artura Kozíka z dnešní homílie. Poslední dobou mně právě mše na Sv.Štěpána a promluva kněze hodně zasahuje.

Být než mít

Před časem jsem se dotkla tématu o zmenšující se pravděpodobnosti mít vlastní dítě, o tom, že jsme už o jedno přišli, o tom, co jsme prožívali, jak jsem to zpracovala (zejména v článcích "Narodil se Kristus Pán" a "O jednotě".

To nevysvětlím....

Mám to ale nekončící peripetie! Dva dny po napsání článku "Perfect day", po ztrátě a nalezení slunečních brýlí, mi nejspíš při nasedání do auta ve Zlíně, vypadla čepice! Zjistila jsem až doma, že ji postrádám. Tak tu už nemám.. A aby toho nebylo…

Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život,

kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza. (Př 13, 3)

Perfect day

Velké díky všem poctivým lidem!

Chiara (Luce) Badano a Chiara Corbella Petrillo

Chiara (Klára) Chiara Badano a Chiara Petrillo. Dvě Chiary, obě pevné víry, hlasatelky evangelia, oběma skončila pozemská pouť a začali jinou pouť - věčného života. Obě svým životním postojem způsobily, aby lidé objevili skutečnou hloubku víry a…

Jazyk moudrých hojí..

kdežto někdo tlachá, jakoby probodával mečem /Př, 12,18 - Přísloví Šalamounova/