inspirace
20. 1. 2009 18:34

"Vždyť je to jen papír!", lze často dnes slyšet kolem sebe, když někdo žije "na hromádce" (jenže - manželství se nedá nazkoušet, nacvičit, vždyť my nevíme co bude zítra, navíc v manželství se nedá už jen tak prásknout dveřmi jako je tomu u soužití…


Hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to jest přeloženo: Bůh s námi. (Mt 1, 23) A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele. (Mt 2, 6) A…


14. 1. 2009 13:01
Rubrika: Poezie, mě oslovující | Štítky: poezie

Ukázka ze sbírky Okna v bouři (1894) Za trochu lásky šel bych světa kraj, šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý, šel v ledu, ale v duši věčný máj, šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy, šel pouští - a měl v srdci perly rosy. Za trochu lásky šel…


14. 1. 2009 12:43
Rubrika: Poezie, mě oslovující | Štítky: poezie

BRYČKA ŽIVOTA (1823) Ač bryčka těžký náklad mívá, docela lehce veze nás, na kozlíku se pousmívá, obratný vozka, šedý čas. Vsedneme do ní za svítání a hned nás jízda rozohní, jsme odvážní až pánbůh brání, voláme: Práskej do koní! V poledne už je po…


14. 1. 2009 12:29

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. (Gn 1, 27) Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš…


13. 1. 2009 21:24
Rubrika: Poezie, mě oslovující | Štítky: poezie

Ty lásko, pozdravena buď, buď věčná, skutečnosti, jsi-li. A jsi-li snem, jen neprobuď mé oči, i když den je bílý. Člověk je šťasten, třeba šílí, ty lásko, pozdravena buď. (Jaroslav Seifert)


13. 1. 2009 19:44
Rubrika: Osobní zkušenost s Bohem | Štítky: svedectvi

Myslím, že osobní zkušenost s Bohem je nejvěrohodnějším zrcadlem víry. I křesťanské aktivity jsou výmluvné, ale musí to být něco zasahující. Uvědomuji si, že se v tom také kolikrát plácám a přijímám dary Ducha Sv., Boží milost a přitom osobně do…


12. 1. 2009 17:39
Rubrika: Poezie, mě oslovující | Štítky: poezie

Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. (Jan Werich) Jsme jako olivy, teprve když jsme drceni, vydáváme ze sebe to nejlepší. (Jan Werich)


12. 1. 2009 17:33
Rubrika: Poezie, mě oslovující | Štítky: poezie

...Je život přece dar, byť život sebechudší a půda půdou je, ať vítr po ní skučí. A smysl života jen v tom je skryt, to, co ti život dal, zkrásnit a uhájit! (Viktor Dyk)


« novější 1 15 30 44 55 56 57 58 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková