Pod lupou

inspirace

rubrika Křesťanská literatura


Aktuální kniha na postní dobu: Mika Waltari - Jeho království

Mně tato knížka připadá jako NEJLEPŠÍ kniha, co jsem kdy četla. Kniha Jeho království je historický román. Vypravěčem v této knize je Říman Marcus Manilius Mezantius. Je poznamenám nešťasnou láskou k Tulie, tak cestuje (nebo spíš utíká) do…

Překvapení

Copak se neprodávají dva vrabci na halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. (Mt 10, 29-31)

Fackovací panák osudu?

Díky vzdejme Bohu, králi nebeskému, neb on nás dobrotivě dochoval k Jitru dnešnímu. Hymnus z r. 1683

Všemuvěrci a taky katolíci

Moc rád bych se už konečně setkal se skutečným ateistou. Tentokrát jsem si myslel, že jsem ho potkal. Seznámil jsem se s ním prostřednictvím jeho dcery, která si v knihovně mé ordinace půjčovala nějakou literaturu ke zkouškám na lékařské fakultě.…

Dvojí umění

Bohatý bagdádský kalif nařídil svému vezírovi, aby sepsal seznam všech hlupáků v říši. Když druhý den vezír seznam přinesl a kalif v něm četl, zůstal zaražený. Mezi zapsanými našel i svoje jméno. "Jak si to můžeš dovolit? Mne dát na seznam hlupáků?"…

Z knihy Věroměř Maxe Kašparů - Provazochodec

Křesťan je člověk na cestě. Cílem všech cest je Bůh, který k sobě povolává člověka prostřednictvím manželství, kněžství, řehole, nebo svobodného života. Odpovědět na takové volání znamená vydat se na cestu k němu. Ve druhé kapitole našeho Věroměru…

Z knihy Věroměř Maxe Kašparů - Strom

Požádáte-li malé dítě, aby vám namalovalo strom, namaluje nejspíš vodorovnou čáru a nad ní kmen a větve. Když namítnete, že to není celý strom, přidá dítě na obrázek ještě listy. Pokud i to označíte za nedostatečné, přimaluje ještě plody a na větev…

Z knihy Věroměř Maxe Kašparů - Dva automobily

Člověk má na rozdíl od zvířete schopnost představivosti. Využijte této typicky lidské vlastnosti, posaďte se a představte si jedno krásné sobotní odpoledne. Máte uklizeno, sedíte s rodinou po obědě u kávy a nečekaně zazvoní znovek u vchodových dveří…

Z knihy Věroměř Maxe Kašparů - Zbožná spolužačka

Kdo z nás by neznal občasná setkání spolužáků po X nebo Y letech ... Bývá to asi všude stejné. Slavnostní oběd, kterému předchází návštěva ve škole, a po obědě tvořící se hloučky, které debatují dlouho do noci. První skupinu tvoří spolužačky, které…

Z knihy Věroměr Maxe Kašparů - Překážky na startovacích drahách

Sv. Pavel, apoštol, popisuje v 1.listě Korinťanům křesťanský život jako běh po závodní dráze (1 Kor. 9,24-27) Využijme tohoto přirovnání a uvědomme si, že každý z lidí má na své životní trati svůj start, svůj cíl a mezi těmito dvěma body řadu…

Z knihy Věroměr Maxe Kašparů - Boty

BOTY Když jsme byli malými dětmi, museli nám rodiče čas od času koupit o něco větší boty. Je totiž nevýhodou bot, že nerostou spolu s nohama. Kdyby nám rodiče nové boty nekupovali, přišel by den, že by se nám staré nepodařilo nazout. Pokud by nám…

Z knihy Věroměr Maxe Kašparů - Kategorie věřících dle Maxe Kašparů - otestujte se :-)

Kategorie věřících: 1. CHODIČI (od slova "choditi") Je to nikoliv nepočetná skupina nedělních návštěvníků kostela. Patříte-li mezi ně, určitě se poznáte. Každou neděli ráno s kloboukem nebo jinou sváteční proprietou vstupují do chrámového prostoru.…

Notker Wolf - Andělé v kurzu

Nother Wolf: Světoznámý benediktín se rád zabývá každodenním prožíváním z pohledu víry, a to stylem krátkých příběhů nebo postřehů o životě. Ve svých vtipných, někdy i provokativních zamyšleních píše o lidskosti, odvaze loajalitě, ale také o mezích…

Zpytování svědomí - inspirující tip II.

Vždy nejde především o to, co by člověk dělat neměl, nýbrž co by dělat měl. Svobodu nelze výlučně chápat jako osvobození od něčeho (negativně), ale především jako svobodu k něčemu. Příkazy a zákazy nechtějí život a svobodu člověka omezovat, ale…

Josef Doubrava - Mozaika naslouchání (II.)

V "I.díle" jsem se věnovala myšlenkám z této knížky, teď se budu věnovat otázkám a odpovědím. Věřícím lidem různorodého věku a stáří byly pokládány vždy 3 tytéž otázky: 1. Proč věříš v Boha, 2. Po čem nejvíce toužíš, 3. Co vzkazuješ nevěřícím lidem.…

Josef Doubrava - Mozaika naslouchání (I.)

Tuto knížku bych neřadila zrovna do křesťanské literatury, ale jiná z mých rubrik tomu také neodpovídá. Nicméně obsahuje velmi zajímavá zamyšlení prokládaná odpověděmi (toto není český výraz, to se omlouvám) na tři otázky. Věřícím rozličného věku…

Zpytování svědomí - inspirující tip I.

Způsobů, jak se připravovat na svátost smíření, je celá řada. Proto i to, co uvedu, berte jako jeden z mnoha mnoha variací. Spíš je to inspirující tip. Čerpala jsem z knížky Confiteor-Příprava na svátost smíření, kterou z různých pramenů sestavil…

Alfonz Böhm - Epištoly o láske a bolesti

Zjistila jsem, že se oplatí dělat revizi knihovniček a oprášit tituly, které jsme ještě jakživ nečetli, ale v konečném důsledku nám poskytnou velmi cenné informace. Možná pro řadu lidí, zvyklí na moderní dobu bez přemýšlení o skutečné hodnotě života…

Pět chlebů a dvě ryby

Jestliže Bůh chce, abys všechna zmíněná díla opustil a svěřil mu je do rukou, pak to učiň bez váhání a mej v Boha důvěru. Bůh to všecko přece vykoná nekonečně lépe než ty. Ty jsi přece zvolil Boha samotného, a nikoliv jeho díla!

Anselm Grün - Proměň svůj strach

Křesťanská literatura: Anselm Grün - Proměň svůj strach Komentář Kataríny o úmyslu autora, o jeho cíli, seznámení s obsahem knihy, dvě ukázky z knihy se zkrácenou verzí.

Jósef Augustyn - Čtvrthodinka úpřimnosti

Jósef Augustyn - polský jezuita, specialista v oblasti spirituality a psychologie. Organizuje a vede střediska ignaciánských rekolekcí. Jeho knihy a články jsou opřeny o velikou a hlubokou zkušenost praxe duchovního vedení. Díky svému odbornému…

Pane faráři, já vás budu muset zabít!

pozn. Kataríny: Tato knížka volně navazuje na předchozí díl Zlý farář přejel hodného psa. V obou případech vychází nadpis knížky z konkrétního příběhu, který je v každé knížce obsažen. Ale není obsažen v ukázkách, které jsem vybrala z těchto knížek…

Zlý farář přejel hodného psa

Úvod autora Jiřího Barhoně: Zde sebrané příběhy a postřehy jsou ze života kněze. Když jsem se jím stal, věděl jsem, že nastává v mém životě velká změna. Jelikož kněžství je povolání od Boha, tušil jsem, že při tom bude i legrace. Netušil jsem však…

Kameny vin - Ze ZÁPISNÍKU POTULNÉHO KAZATELE

VI. Kameny vin Téma z Písma Tu přistoupil Petr k Ježíšovi a zeptal se: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíce sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám nejvíce sedmkrát, ale sedmdesátsedmkrát." (Mt 18,21-22) ..…

Anthony de Mello SJ - O CESTĚ

pozn. Kataríny: Líbí se mi tato knížka od Anthonyho de Mella, obsahuje krátké, avšak výstižné příběhy k zamyšlení. Pro ukázku:... .... .... ..... V dobách, kdy na egyptské poušti žili svatí mužové zvaní Otcové pouště, vydala se jistá žena bojující s…

Elias Vella - Ježíš-Lékař těla i duše

Kdo je Elias Vella - františkán, minorita, r.1941. Vystudoval teologii a katechetiku na Lateránské univerzitě. V letech 1974 - 1980 byl provinciálem minoritů na Maltě, šest let vedl farnost ve St. Pauls Bay. V letech 1986 - 1993 zastával funkci…

Pierre Lefévre - Příběhy psané životem

...mající podtitul Velké pravdy v malých příbězíchPierre Lefévre nar. 1934 v severofrancouzském Lille, od roku 1966 působí v jižním Německu jako učitel křesťanské etiky a současně se stará o duchovní růst žáků.Sám k této knížce říká: "Italové…

Max Kašparů - TŘICET PŘÍPADŮ MALÉ, BÍLÉ, KULATÉ

Sám autor k této knížce říká: U této útlé publikace jsem nebyl inspirován majorem Zemanem a jeho třiceti socialisticko-kriminalistickými kousky, ale výzvou svých přátel, abych zavzpomínal na třicet roků své lékařké, především psychiatrické praxe a…

Max Kašparů - ZÁPISNÍK POTULNÉHO KAZATELE

pozn. Kataríny: Myslím, že Maxe Kašparů není třeba zvlášť představovat. Narodil se v Žirovnici, v roce 1950. Postupně vystudoval stomatologii, všeobecné lékařství, pedagogiku, etiku, teologii. V Pelhřimově založil "Norbentinum" - centrum pro…

Carlo Carretto - Hledal jsem a nalezl jsem

pozn. Kataríny: Carlo Carretto píše slohem neteologickým, pro všechny lidi srozumitelným. Je to určitě dáno i tím, že vychází z vlastních zkušeností, náboženskou teorii Carlo Carretto proměňuje v praxi. Je otevřený. Jeho pasáže jsou tak podmanivé v…