Pod lupou

inspirace

rubrika Osobní zkušenost s Bohem


Pokora srdce

Často a intenzivně přemýšlím o víře, o zlu, o odpuštění.

Kristus Král

Dnes jsme si připomněli Slavnost Krista Krále. Oslovení Král najdeme v Bibli jen dvakrát. Jednou při narození Ježíše, podruhé před smrtí u soudu s Pilátem Pontským.

Nepravý čas a pravý čas

Blíží se závěr církevního roku a ve všední dny i v neděli se čtou texty o konci času. Právě na tohle téma v neděli promlouval P. Jaroslav Kníchal (zastupující kněz v naší farnosti). Podněty: Často říkáme, že "nemáme čas". Pravda je, že každý, bez…

Téma VSTAŇ A VYJDI

s podtitulem Proč Ježíš uzdravil Petrovu tchyni.

Ninive

Ninive, jak řekl P. Artur Kozík, je obraz Krista. Jonáš jde do znepřáteleného města Ninive, kde žijí Židé a pohané. Jednoho nepřítele Krista jsem dnes viděl, říká dále P. Artur. Sám sebe - v zrcadle. Protože přítel, jak čteme v Bibli, je ten, kdo…

7.1.2018 byl svátek Křtu Páně

.. a já bych se opět ráda pokusila zformulovat pár myšlenek od P. Artura Kozíka.

Být než mít

Před časem jsem se dotkla tématu o zmenšující se pravděpodobnosti mít vlastní dítě, o tom, že jsme už o jedno přišli, o tom, co jsme prožívali, jak jsem to zpracovala (zejména v článcích "Narodil se Kristus Pán" a "O jednotě".

Jazyk moudrých hojí..

kdežto někdo tlachá, jakoby probodával mečem /Př, 12,18 - Přísloví Šalamounova/

Tetralogie - 3.část: Slavnostní mše svatá s emeritním biskupem P. Josefem Hrdličkou

k příležitosti zakončení lektorského kurzu a k příležitosti 335.výročí založení kostela Sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti /30.června/. Zároveň byly pozvány i děti k ukončení školního roku.

Svátek Nejsvětější Trojice

Milí moji, tento víkend, co byl, to byla jedna velká Boží milost, duchovní prožití celého víkendu.

Je čas mluvit i čas mlčet

Poznala jsem, jak působí pokoj v srdci, když nevyřknu naštvaná slova, když je nehodím zpět.

Narodil se Kristus Pán

Letošní vánoční mše jsem trávila v bývalé farnosti, kam jsem patřila před svatbou. Byla to logická volba, mám tam rodiče a vánoční svátky jsem s manželem i bráchou a jeho přítelkyni trávila tam.

Svatý Václave

1. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste eleison! 2. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste eleison! 3 Pomoci my tvé žádáme, smiluj se…

Každý den ať slouží k oslavě Boha

Bylo to v dnech, kdy jsem podrobně zpytovala své svědomí. Pro mě je třeba náročné zajít do oblastí, kterým ne že bych se chtěla vyhnout, ale jsou mi natolik známy, že každý dotek tam je poněkud citlivý, choulostivý. To se mi onehdy podařilo a přitom…

Z dožínkové pouti..

... z Blatnické hory, od Sv. Antonínka. Je to jedno z míst, kde vnímám tu promodlenost poutníků, má to tam zkrátka zdravý "luft", nebo co. Poutě tam bývají často, taková asi nejvýznamnější je asi Dožínková, která se letos konala 28.8.2011. Hlavním…

Ve středu (23.2.) jsme se rozloučili s P. Vojtěchem Janem Markem

Ve středu jsme se ve fr.kostele v UH rozloučili s P. Vojtěchem - viz http://frantiskanske-spolco-uh-signaly.cz/1102/zemrel-br-vojtech-jan-marek. Mše svatá proběhla za účasti plného kostela věřících a řady knězů, především (a nejen) bratří…

Podhorské kázání neboli duchovní Pearls and diamonds

Před 2-týdny, počítám-li začátek Dolomit, jsem strávila týden mezi Dolomitami a části Tyrolska, t.j. bydleli jsme v domě Velehrad v St.Martin in Gies ve výšce 1310 m. n.m. pod taktovkou pana správce Záleského, vynikajícím organizátorem zájezdu -…

Dolomitský zápisník - evangelizační

Každá skalka a skála mě v Dolomitech duchovně formovala. I rostliny, příroda, průzračná voda.. Bůh mi dal nahlédnout do nevídaných krás a také mě vedl, nabídl mi poznávat Jeho v lidech, situacích a také jsem Jím byla celou dobu naplněná. DĚKUJI.

Vše, co Bůh dopouští, napomáhá k dobrému

Musím říct, že tato postní doba je za posledních let ta nejplodnější v mém nitru. Teď, ve SLUŽBĚ zdravotní sestry v terénu, teprve naplno poznávám, co ve skutečnosti znamená pustit se sebe sama, svých přání a tužeb. Setkávám se s různými lidmi,…