Pod lupou

inspirace

rubrika Osobní zkušenost s Bohem


Pokora srdce

Často a intenzivně přemýšlím o víře, o zlu, o odpuštění.

Boží pozornosti 2.díl

1.díl zde: https://katis.signaly.cz/1803/bozi-pozornostiMáte také takové horko? Když jdu coby v uniformě v areálu nemocnice, pozdravím každého, i civilistu. Ale málokdy čekám pozornost z opačné strany. Proto mě vyvedlo z míry, když: jdu, jdu a tu mě…

On jí s hříšníky

Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků, bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: "Jak…

Kristus Král

Dnes jsme si připomněli Slavnost Krista Krále. Oslovení Král najdeme v Bibli jen dvakrát. Jednou při narození Ježíše, podruhé před smrtí u soudu s Pilátem Pontským.

Nepravý čas a pravý čas

Blíží se závěr církevního roku a ve všední dny i v neděli se čtou texty o konci času. Právě na tohle téma v neděli promlouval P. Jaroslav Kníchal (zastupující kněz v naší farnosti). Podněty: Často říkáme, že "nemáme čas". Pravda je, že každý, bez…

Přemáhat protivenství..

V pondělí byla sloužena mše na náš úmysl - za zemřelou dceru našich známých. 24.6. tomu uplynul rok. Pochopitelně, když se píšou intence (dopředu), nikdo neví, jak se to naskládá. Abych to upřesnila. Víkend, který mši v pondělí přecházel, byl…

Roste to, jak chce

V neděli 17.6.2018 se v 1.čtení četlo z knihy Ezechiela (17.kapitola, 22-24.verš): Tak praví Hospodin: "Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře. Na vysoké…

Boží pozornosti

Je to již více než rok - konkrétně 1.1.2017 - co jsem napsala článek "Ale žádného gaunera" (jehož obsah najdete v rubrice "Fejetony a historky", který spočíval v tom, jak jsem si pomyslela - kdyby tak někdo jel kolem a svezl mě do práce (abych se…

Téma VSTAŇ A VYJDI

s podtitulem Proč Ježíš uzdravil Petrovu tchyni.

Ninive

Ninive, jak řekl P. Artur Kozík, je obraz Krista. Jonáš jde do znepřáteleného města Ninive, kde žijí Židé a pohané. Jednoho nepřítele Krista jsem dnes viděl, říká dále P. Artur. Sám sebe - v zrcadle. Protože přítel, jak čteme v Bibli, je ten, kdo…

7.1.2018 byl svátek Křtu Páně

.. a já bych se opět ráda pokusila zformulovat pár myšlenek od P. Artura Kozíka.

Svátek sv.Štěpána

Nedá mi nepodělit se s myšlenkami našeho P. Artura Kozíka z dnešní homílie. Poslední dobou mně právě mše na Sv.Štěpána a promluva kněze hodně zasahuje.

Být než mít

Před časem jsem se dotkla tématu o zmenšující se pravděpodobnosti mít vlastní dítě, o tom, že jsme už o jedno přišli, o tom, co jsme prožívali, jak jsem to zpracovala (zejména v článcích "Narodil se Kristus Pán" a "O jednotě".

Jazyk moudrých hojí..

kdežto někdo tlachá, jakoby probodával mečem /Př, 12,18 - Přísloví Šalamounova/

Tetralogie - 4.část: Od "galérky" k ambonu

S pojmem "galérka" se setkal téměř každý z Vás zcela jistě. Jsou to např. poslední místa v autobusu, těch pět sedadel vedle sebe, nebo v křesťanském slova smyslu kůr v kostele.

Den milých setkání

Ještě ani odpoledne by mě nenapadlo, jak požehnaný podvečer zažiji. A jakou myšlenku, poslání si z něho odnesu.

Tetralogie - 3.část: Slavnostní mše svatá s emeritním biskupem P. Josefem Hrdličkou

k příležitosti zakončení lektorského kurzu a k příležitosti 335.výročí založení kostela Sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti /30.června/. Zároveň byly pozvány i děti k ukončení školního roku.

Tetralogie - 2.část: Kultura slova v kostce

Dnešní článek má název "Kultura slova v kostce". Kultura slova - jaká to symbolika na cyrilometodějský svátek. Vždyť komu náleží jiným víc, než právě Sv. Cyrilovi a Sv. Metodějovi, že se zasadili o kulturu zde na Moravě. O kulturu křesťanství, o…

Tetralogie - 1.část: Lektorský kurz s Martinou Pavlíkovou - postřehy, sdílení

Milí moji, v sobotu 10.června jsem se zúčastnila lektorského kurzu - dopolední teoretické části a odpolední praktické části s úžasnou lektorkou Martinou Pavlíkovou, kterou jsem viděla poprvé, ale hned jsem pochopila její dar se slovem nejen pracovat…

Nažďár!

Takto se zdravilo na celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou v roce 2002.

Svátek Nejsvětější Trojice

Milí moji, tento víkend, co byl, to byla jedna velká Boží milost, duchovní prožití celého víkendu.

HLUCHÉ SLUCHÁTKO-Je čas mluvit i čas mlčet 2

Občas mi moje mamka během dne zatelefonuje do práce. Jen tak, jak se mám. Většinou mi telefonuje z mobilu na mobil, ale dnes pro nízký kredit z pevné linky na pevnou. Mluvily jsme spolu po tom pevném telefonu a mezi řečí, spíš od lesa, se vzpomněli…

Je čas mluvit i čas mlčet

Poznala jsem, jak působí pokoj v srdci, když nevyřknu naštvaná slova, když je nehodím zpět.

Narodil se Kristus Pán

Letošní vánoční mše jsem trávila v bývalé farnosti, kam jsem patřila před svatbou. Byla to logická volba, mám tam rodiče a vánoční svátky jsem s manželem i bráchou a jeho přítelkyni trávila tam.

"Dušičková"

Pídijíc se po zázracích v životě, která by nám měla dokázat, že Bůh existuje (zvlášť u nevěřích, chtějíc se přít o pravém opaku Boží existence, ale někdy i u nás, když je nám ouvej a malomyslně se ptáme, kde ten Bůh vlastně je), zapomínáme na to, že…

Svatý Václave

1. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste eleison! 2. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste eleison! 3 Pomoci my tvé žádáme, smiluj se…

Každý den ať slouží k oslavě Boha

Bylo to v dnech, kdy jsem podrobně zpytovala své svědomí. Pro mě je třeba náročné zajít do oblastí, kterým ne že bych se chtěla vyhnout, ale jsou mi natolik známy, že každý dotek tam je poněkud citlivý, choulostivý. To se mi onehdy podařilo a přitom…

Z dožínkové pouti..

... z Blatnické hory, od Sv. Antonínka. Je to jedno z míst, kde vnímám tu promodlenost poutníků, má to tam zkrátka zdravý "luft", nebo co. Poutě tam bývají často, taková asi nejvýznamnější je asi Dožínková, která se letos konala 28.8.2011. Hlavním…

Tak trochu jiné dopoledne

Co můžu nazvat větším Božím milosrdenstvím, než-li to, že ráno začnu svatou zpovědí, mší svatou a svatým přijímáním? Protože zrovna toto se mi dnes stalo. Jindy je to ve všedních dnech nemožné, jsem v práci. Vzala jsem si půl dne dovči s tím, že už…

Ve středu (23.2.) jsme se rozloučili s P. Vojtěchem Janem Markem

Ve středu jsme se ve fr.kostele v UH rozloučili s P. Vojtěchem - viz http://frantiskanske-spolco-uh-signaly.cz/1102/zemrel-br-vojtech-jan-marek. Mše svatá proběhla za účasti plného kostela věřících a řady knězů, především (a nejen) bratří…

Láska k bližnímu

"Víš, že láska je náš jediný cíl? Že všechno ostatní musí k tomu směřovat? I to nejnepatrnější se stane velkým, bude-li to vést k lásce, a něco velmi důležitého, nevede-li to k lásce, není to vlastně nic." Vědět: co je opravdová láska, jak se má…

Velké věci mi učinil Pán ..

Jestli to mohu shrnout, v příspěvcích Signálových uživatelů už celý měsíc a teď zvláště na přelomu prosince a Nového roku pozoruji, jak jdou s kůži na trh. Přiznávají, že zejména prosinec 2010 se nesl ve znamení osobních zklamání i selhání, ale hl.…

Advent - čas pokoje a radosti

Než začal advent, zažila jsem i pár psychicky krizových situací, které mě ale v nitru provázely pár týdnů. Stala se ale velmi důležitá "věc". Učilo mě to pokoře a jsem přesvědčená, že to svým způsobem byl i Boží záměr, neboť jsem mu daleko více…

Podhorské kázání neboli duchovní Pearls and diamonds

Před 2-týdny, počítám-li začátek Dolomit, jsem strávila týden mezi Dolomitami a části Tyrolska, t.j. bydleli jsme v domě Velehrad v St.Martin in Gies ve výšce 1310 m. n.m. pod taktovkou pana správce Záleského, vynikajícím organizátorem zájezdu -…

3. Kající pobožnost (7.3.), téma: bohoslužba za uzdravení rodových kořenů

Letošní kající pobožnosti postní doby s P. Miroslavem Suchomelem se nesou v duchu uzdravování rodových kořenů. Jde o velmi dobře zvolené a důležité téma. Vládne hřích, temnota, ale taky je tu významný prvek dědictví předků - jejich hříchů, vin. Zlo…

2. Kající pobožnost (28.2.), tématický celek: uzdravení rodových kořenů

Docela jsem očekávala, jaké téma načne P. Miroslav Suchomel, jelikož je zvykem, že celá doba kajících pobožností je tématicky rozdělena. V 1.části jsme víceméně probírali všeobecné téma, ale teď si uvědomuji, že je to dobré, poněvadž než se…

Dochovaný zápisek z Kající pobožnosti 2006, stále aktuální

Z myšlenek P. Miroslava Suchomela: Zamyšlení nad "zhrouceným světem". 3 mýty o zhroucení sebe sama: I. To se stává zřídkakdy, není to tak časté ALE: Bůh musí někdy dopustit "zhroucení". Aby byl člověk připravený naplnit kontrétní Boží záměr. Většina…

1. Kající pobožnost (21.2.), téma: Pokušení, Zpytování svědomí

Ve Starém Městě již několik roků probíhají v postní době v neděli v 15:00 hod. kající pobožnosti. Velmi dobře vedené P. Miroslavem Suchomelem a ministranty. Ve víru každodenních pracovních povinností, natlačeného programu po okraj je to dobré…

Dolomitský zápisník - evangelizační

Každá skalka a skála mě v Dolomitech duchovně formovala. I rostliny, příroda, průzračná voda.. Bůh mi dal nahlédnout do nevídaných krás a také mě vedl, nabídl mi poznávat Jeho v lidech, situacích a také jsem Jím byla celou dobu naplněná. DĚKUJI.

Syndrom zpovědní budky

Zjišťuji, že čím dále, tím více, mám velký problém chodit do zpovědnice na zpověď. Tedy, abych byla ještě přesnější. Na zpověď vůbec. Chodila jsem pravidelně. Samozřejmě i nadále chodím, ale nedá se to nazvat periodickou pravidelností. Dělá mi…

Myšlenka od Sv.Anselma

Zanech teď na chvíli své práce, schovej se trochu před svými hlučnými myšlenkami. Odhoď teď obtěžující starosti a svá rozptýlení. Zaobírej se trochu Bohem a odpočiň si trochu v Něm. Vejdi do komůrky své mysle, vyžeň vše ven kromě Boha a těch věcí,…

Skrze Ducha Svatého

Skrze Ducha je nám Bůh přítomen. Bez něho je Bůh vzdálený, Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvou literou, církev pouhou institucí, autorita se stane nástrojem k ovládání lidí, misie budou pouhou propagandou, liturgie vzpomínkovým…

Vše, co Bůh dopouští, napomáhá k dobrému

Musím říct, že tato postní doba je za posledních let ta nejplodnější v mém nitru. Teď, ve SLUŽBĚ zdravotní sestry v terénu, teprve naplno poznávám, co ve skutečnosti znamená pustit se sebe sama, svých přání a tužeb. Setkávám se s různými lidmi,…

Jednoduše každé ráno vstát a...

Ráno vstaňme a obětujme se Bohu.Probudili jsme se ze spánku,který nás odděluje ze včerejška.Probuzení nám nabízí novou skutečnost,den, který tu nikdy předtím nebyl,neznámý čas a prostor,který se před námi rozprostírájako zasněžené pole,jež dosud…

Hřích a charismata

pozn. Kataríny: Často slyším názory ostatních lidí o tom, jak nejsou hodni svatého života, spasení apod. Ale já myslím, že to je mylná představa. Svatost není jednorázový stav, to je celoživotní cesta. Velmi často slyším od lidí, jak se srovnávají s…

TY ŽIJEŠ, PROTOŽE ON ŽIJE!

pozn. Kataríny:u tohoto příběhu zdroj nevím, to uvedl v občasníku Michael farnosti Staré Město kněz zdejší farnosti - a dost mě příběh oslovil. Uvedl ho sice v době velikonoční, ale to nemění nic na aktuálnosti každého dne.TY ŽIJEŠ, PROTOŽE ON ŽIJE!…