Pod lupou

inspirace

rubrika Poezie, mě oslovující


Vladimir Vysockij - Nepiju sám (mocca - "malá, ale silná káva")

Vladimír Vysockij byl písničkář, básník , herec. Na počátku osmdesátých let jeho tvorbu do repertoáru zařadil Jaromír Nohavica a uvedl tak do českého povědomí. Většinu jeho textů přeložil Milan Dvořák. Z tvorby V. Vysockije přímo čiší rozervanost…

báseň Pokání

Vilnost, jež nebývá z hříchů všech nejhorší, neb mnohem těžší jsou Lakomství se Závistí, Též Nestřídmost, to zlo, před nímž si nejsme jisti, a Lenost, která je zdrojem hříšnosti vší, dále pak Hněv, jenž někdy se i krásný zdá pro odlesk hrdinství,…

Vyznání i modlitba Nejvyššímu

Byls kotvou miliónů, buď kotvou také mně, buď majákem, jenž září mi z dálných břehů v tmě. Má loď je vetchá, Pane, jí bouře zmítá teď. Ó drž ji a v svůj přístav ji po útiší veď! (Josef Václav Sládek, básník) Buď mým životem, Pane věčnosti, a…

Z poezie Paula Claudela

Pane, vložil jsi do mne počinek nikoli smrti, ale světla. Měj se mnou trpělivost, protože nejsem jedním z tvých světců, kteří v pokání roztírají hořkou a tvrdou kůru, stravováni ze vše stran dílem jak cibule svými kořeny. Neboť nejde o to, abych…

Život je jen náhoda

Jaroslav Ježek: Život je jen náhoda 1. Proč se mi jen každou noc o tom jen zdá, o tom jen zdá, že v mém životě vyšla má tak šťastná a krásná hvězda,  proč se mi každou noc o tom jen zdá, že ta hvězda dá mi to štěstí, o němž se mi ve dne nezdá, …

Hovorí nenarodený

Nevravte o nej, že ma zabila, to vtedy krivo stúpila, bez Boha zákon, cesta zlá ju k tomu kroku doviedla. Nevravte o nej, že je zlá, to vtedy inak nemohla, kto z vás jej o mne povedal, že už mám dušu, že ona ju tiež má, len si ju kdesi v dobe zla na…

Poezie od Stěpana Ščipačova II.

Lásky si važte už teď v mládí a s léty dvakrát vroucněji. Láska - to není vzdychat, hladit, vodit se s lunou v aleji. Přijdou i mraky, nečas, tíseň. Pak zkřehlé, kdo vás zahřeje? Láska je jako dobrá píseň, a píseň složit - těžké je. S. Sčipačov

Poezie od Stěpana Ščipačova I.

Je věčná kniha lásky, lásky plná. Jedni v ní sotva pár stránek letmo listovali. Hořeli druzí, slzami poplakali děj její líbezný. Psali ji dlouho, tisíciletí. I my dva do ní možná připíšeme větu. V železech lásky spoután, štěstí blízek, blaženství…

Podzimní modlitba B.Reynka

Bohuslav Reynek - Podzimní modlitba Bože, kol tvých zářných zdí má duše chodí sirá, patří toužebně a nikdo, nikdo neotvírá, neotvírá oken, neotvírá dveří. Zlaty, teply jsou tvé stany, ale zde se záhy zšeří, a v mé duši plamének již chladne, pohasíná…

Lasse Lucidor - Rozmluva smrti a sebejistého člověka

ČLOVĚK A SMRT - Lasse Lucidor (1938 - 1674, Lars Johansson) Rozmluva smrti a sebejistého člověka: Člověk: V rozkošnictví, rozmarnosti, tam má člověk svoji vlast. Smrt: Po smrti žít v blaženosti předčí všechnu světskou slast. Člověk: Štěstím přímo…

Jiří Kolář - Prométheova játra, 1950

Všichni přemýšlejí o lidstvu a nikdo nemyslí na člověka, všichni mluví o knihách a nikdo neumí říct poctivé slovo, všichni volají po sbratření národů a nikdo neumí podat ruku, všichni budují a nikdo nevidí postavené, všichni si přejí vzkříšit svět a…

Píseň o naději

Píseň o naději Až jednou život bude si vybírat daň a obere nás o dukáty zdraví, ať zůstane nám alespoň jeden groš pro úsměv. Až budem procházet tunelem noci úzkostné a v očích slunce vyhasne pro nový den, kéž zůstane nám alespoň jediný paprsek pro…

Vyznání

Jindřich Soukal - Vyznání Za přívalů a všech životních bouří, jež pohromu a zkázu nesou sebou, chci jít, Pane, věrně vždy s Tebou. Tys cesta má! Když pobloudilí tančí nad propastí ve zmatku lží a nabubřelých frází, mě slovo Tvé bezpečně doprovází,…

Za trochu lásky..

Ukázka ze sbírky Okna v bouři (1894) Za trochu lásky šel bych světa kraj, šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý, šel v ledu, ale v duši věčný máj, šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy, šel pouští - a měl v srdci perly rosy. Za trochu lásky šel…

Bryčka života (1823)

BRYČKA ŽIVOTA (1823) Ač bryčka těžký náklad mívá, docela lehce veze nás, na kozlíku se pousmívá, obratný vozka, šedý čas. Vsedneme do ní za svítání a hned nás jízda rozohní, jsme odvážní až pánbůh brání, voláme: Práskej do koní! V poledne už je po…