Pod lupou

inspirace

rubrika Svědectví z křesťanských akcí


Ukotvení v Bohu

Dne 14.7.2018 na Katolické charismatické konferenci měl přednášku P. Réne-Luc na téma "Křesťan v plné polní". Bylo to hutné, obohacující a myšlenek tolik, že těžko - nyní - je ještě formulovat. Rezonují ve mě stále, musí se usadit. Spíš napíšu jen…

Když docházejí síly... (přednáška P. Vojtěcha Kodeta 12.7.2018)

Letošní katolická charismatická konference se nese v duchu: "Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci." Témata konference pak najdeme v rozmezí Ef 6, 10-20. Na P. Vojtěcha připadl 1.blok přednášek-úvod, na téma: Když docházejí síly.

Až na smrt

Dne 3.6.2018 se v kostele v Nedachlebicích konal dlouho avizovaný muzikál AŽ NA SMRT. Tento muzikál vznikl za spolupráce nadačního fondu Credo a hlavně ze společenství nadšených mladých lidí z kroměřížského děkanátu a P. Arturem Kozikem v hlavní…

Postní duchovní obnova s P. Kamilem Obrem

Zúčastnila jsem se koncentrované jednodenní postní duchovní obnovy (je zvykem, že obnova trvá dva až tři dny), ale stála za to. Vždy stojí za to vzdát se pohodlnosti a vyjet ze zaježděných kolejí své neochoty změnit svůj program.

Střípky z KCHK - ze 7.7.2017

Letošní motto Katolické charismatické konference se neslo ve znamení z knihy Ezechiela: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha (Ez 36, 26)

Myšlenky prof. P. Pavla Ambrose, Th.D., SJ - z konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici

P. Ambros se z těch bloků přednášek zabýval konkrétně tématem - Skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Řekla bych, že nešlo primárně o rozebírání činů/skutků jako takových, ale dotkl se tématu laictví, křesťanského povolání, ale i postoji k…

Exkurze v televizi Noe v Ostravě

V neděli se farnost Staré Město vydala do televize Noe v Ostravě (13.11). Ta si pozývá farnosti zejména na neděli, kdy je v přímém přenosu vysílaná mše svatá. Je to určitě přínosné pro ty, kdo na mši nemohou a tak je to zprostředkované aspoň takto,…

Tříkrálová sbírka 2011 ve Starém Městě

Jako vedoucí skupinky se Tříkrálové sbírky (ve vedlejší farnosti) účastním už roky. Hned na úvod musím pobaveně dodat, na co P. Tomáš Holub na CHO ani nepomyslel. On rozebíral téma "ale vyhnul se mu" (pozn.: pasáž o milosrdném Samaritánovi), ale ze…

U sestřiček Vincentek

O duch. obnově s P. Tomášem Klíčem jsem už psala. Teď se zaměřím na setřičky Vincentky, mé myšlenky i oslovující svědectví žen, kteří se této duch.obnovy taky zúčastnily. Historie jak řádu Kongregace Milosrdných sester Vincence de Paul, tak…

Adventní duchovní obnova s P.Tomášem Klíčem

Přijala jsem nabídku na duchovní adventní obnovu 3. - 5. prosince u sestřiček Vincentek s P. Tomášem Klíčem. Přijela jsem duchovně nesmírně obohacena. Plná Božích milostí, načerpaná. Velmi příjemné, ochotné sestřičky Vincentky a P. Tomáš Klíč, na…

Benefiční koncert na podporu stavby sirotčince v Ghaně

Dne 16.10.2010 se v kostele Sv. Františka Xaverského uskutečnil benefiční koncert na podporu stavby sirotčince v Ghaně.

Puzzle z KCHK z 9.7.2010 - 2.část "Duch sv. uprostřed nás"

Je obtížné vše, co se dělo na KCHK sdělit, znovu předávat, budiž útěchou to, že všechny přednášky aj. se dá objednávat zde: http://objednavky.cho.cz/, http://konference.cho.cz/

Puzzle z KCHK - z 9.7.2010 - 1.část "Na cestě tam a zpátky"

Tak jako loni, i letos jsem na KCHK odjela na jeden den. Jen místo soboty v pátek a oproti loňsku dokonce i přespáním do dalšího dne. Uvědomovala jsem si (i zpětně), jak dobře si to Pán vede, respektive - každý můj krok. A i když mi tentokrát trvalo…

Velehradské dny lidí dobré vůle 4.7-5.7.2010

Na cyrilometodějské svátky se rok co rok těším jako malé dítě. Naplňují mě takovou hrdostí na to, v jaké oblasti jsem zakotvila, že jsem přímo zde, v kolébce kořenů dějin víry, živého společenství, formace, evangelizace. A obzvlášť dnes, kdy musíme…

Pouť za obnovu rodin a duchovních povolání

8.5. se uskutečnila pouť uherskohradišťského děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Tato pouť již patří k dlouhodobé tradici. Na tento úmysl zve otec arcibiskup Jan Graubner věřící z olomoucké arcidiecéze už roky. Je to…

1.května se uskutečnil VI.ročník Putování po památkách

Mariánský měsíc květen je zpravidla naplněn vysokou pestrostí aktivit. 1.květnu letos předcházela významná událost, poslední rozloučení se zemřelým kardinálem Tomášem Špidlíkem na Velehradě a jeho pohřbení tamtéž dle jeho přání. 1.května letošního…

Předvoj

Právě jsem se vrátila z Brna ze VII. konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici. Jsem unavená z celého dne pouze fyzicky, ale plná velké dávky vzpruhy duchovní a šťasná. Ne, to není správné slovo. Plná Božích milostí a radostí srdce. Ještě to…

Neděle (14.02.2010) s Credencem

Křesťanská pop-rocková skupina Credenc z ostravsko-opavské diecéze zavítala do Uherského Hradiště se svým benefičním koncertem. Měli jsme možnost ji vidět na řadě celostátních setkání (např. Klokoty u Tábora) a dalších akcí. Se svým programem…

Návštěva Svatého otce Benedikta XVI. v ČR

Jsem plna nezměřitelné milosti od Pána, že jsem mohla s papežem Benediktem XVI.(Brno) a s dalšími věřícími slavit mší svatou a být v jednotě Kristově. Byla jsem z těch, která se na návštěvu papeže chystala, ale zároveň jsem měla rozporuplné pocity,…

Střípky KCHK z 11.7.2009

Vzchopte se, já jsem to, nebojte se! (Mt 14, 27) Tato slova provází celou Katolickou charismatickou konferenci, dnes se dá říct, provázela, jelikož dnes končí (jsou myšlena však na celou cestu životem, když jsme s Ježíšem, nemusíme se bát). Na KCHK…

Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě

O významu příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu snad není potřeba už vůbec mluvit. Ale čím dál více si uvědomuji ten poklad, že zrovna tady, v této kolébce Moravy žiju. Že i když řada lidí dnes považuje víru za přežitek a málokdo se vrací ke…